Snälla, snälla – du kan väl köpa ut?

Nyår runt hörnet: Så står du emot tjatet om alkohol

RELATIONER

Ungdomar gör inte som du gör – de gör som du säger.

Åtminstone när det gäller alkohol.

– Det allra bästa du kan göra som förälder är att säga ett supertydligt nej, säger Linda Ulfsdotter, tonårsexpert.

Föräldrar vill inte att deras barn ska dricka alkohol.

Men många tonåringar dricker ändå.

– Högstadieelever svarar ofta att de dricker för att det är gott. Men jag tror de dricker för att släppa spärrar, vara cool och höra till, säger Linda Ulfsdotter, KBT-terapeut och tonårsexpert som arbetar bland annat med alkoholprevention.

Hon menar att en förälder inte alls är maktlös jämfört med det massiva kamrattrycket. Tvärtom.

”Ta ställning”

– Det som har allra bäst effekt är att föräldrarna tar tydlig ställning. Det räcker inte att inte köpa ut. Du måste otroligt tydligt tala om att det inte är okej för barn att dricka. Inga gråzoner! säger Linda Ulfsdotter.

Barn från hem där inställningen är glasklar dricker betydligt mindre än andra. Oavsett föräldrarnas dryckesvanor.

– När det gäller alkohol stämmer det inte att ungdomar gör som man själv gör. De gör faktiskt som man säger.

Skjut på debuten

Klarspråk fördröjer också alkoholdebuten, vilket minskar risken för alkoholism i vuxen ålder.

– Lyckas du skjuta fram debutåldern till 16 i stället för 14 har du vunnit jättemycket.

Inte ens hemma

Regeln att inte ge barn alkohol gäller även vid middagsbordet.

– Bjud inte på alkohol hemma, inte en droppe. Det finns en studie som visar att barn som inte ens får smaka ur förälderns glas oftare blir ickekonsumenter. Den pyttelilla grejen gör skillnad, säger Linda Ulfs­dotter.

För den som kanske vet om att sonen eller dottern haft sin första fylla, är loppet inte kört.

– I statistiken ser man skillnad när föräldrar ändrar attityd. Det är alltid väldigt mycket värt att vara supertydlig som förälder, säger Linda Ulfsdotter.

FAKTA

Så mycket dricker unga

I årskurs 9 konsumerar 57 procent av pojkarna och 62 procent av flickorna alkohol. Bland eleverna på gymnasiet år två dricker 83 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna alkohol. Det visar nya siffror från CAN.

Ungdomars alkoholdrickande har minskat under 2000-talet.

Under samma tid har föräldrarnas attityder ändrats. För åtta år sedan köpte en av fyra ut vin till döttrar i nian. I dag är det bara några få procent, enligt Folkhälsoinstitutet.

Äldre kompisar, föräldrar och andra vuxna är de vanligaste vägarna att få tag på alkohol.

Att köpa smuggelsprit har blivit vanligt. Över 25 procent hade köpt smuggelsprit enligt en undersökning från Sprit och Vinleverantörsföreningen tidigare i år. I samma undersökning hade 12 procent fått alkohol från mamma eller pappa. Med smuggelsprit menas alkohol som olagligt förts in i landet och säljs via nätverk, i garage eller från bakluckor.