Kraftig ökning av våld bland flickor

RELATIONER

Stockholm (TT) Våldet bland flickor i åldrarna 15–17 år har ökat med nästan 50 procent sedan 1994, säger Brottsförebyggande rådet.

 25 procent av dem som lagförs för misshandel i den aktuella åldersgruppen är flickor, skriver Metro. I mitten 1990-talet var siffran cirka 13 procent.

Även när det gäller grov misshandel har andelen flickor ökat, om än marginellt. Mellan 2002 och 2008 var andelen flickor i åldern 15–17 år som dömdes för grov misshandel åtta procent.

TT