Riksbanken: Reporäntan är oförändrad

avJosefin Westin

Publicerad:
Uppdaterad:

Riksbanken håller fast vid superräntan.

Reporäntan förblir oförändrad på minus 0,50 procent.

Höjningen beräknas komma först nästa år.

Riksbanken meddelade på morgonen att reporäntan, Riksbankens styrränta, i höst lämnas oförändrad på minus 0,50 procent.

”Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på två procent. För att inflationen ska ligga kvar nära två procent även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 2018”, skriver Riksbanken.

Ekonomer krävt höjning

Reporäntan har legat oförändrad på minus 0,50 procent sedan i februari 2016 och på minusräntan sedan början av 2015.

Flera ekonomer har inför dagens räntebesked höjt sina röster för en höjning:

– Svensk ekonomi är så pass stark att vi borde lägga det bakom oss och åtminstone komma upp till nollränta. Det här handlar inte om att jag röstar för att vi i större utsträckning ska åtstrama svensk ekonomi, sa Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar.

Trots att Riksbanken håller med om att svensk ekonomi går starkt vill direktionen hålla fast vid minusräntan.

”Den svenska konjunkturen är stark; BNP växte snabbt andra kvartalet och sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har fortsatt att stiga och har de senaste månaderna varit oväntat hög. Utfallen förklaras delvis av tillfälliga faktorer men även bortsett från det har inflationen utvecklats starkare än väntat”, skriver Riksbanken.

Fortsatt köp av statsobligationer

Det var dock väntat att räntehöjningen inte skulle komma redan nu.

– Inflationen ser ut som den gör och efterfrågan ser ut som den gör och kronan är fortsatt stark, säger Arturos Argues, privatekonom på Swedbank 

Köpen av statsobligationer fortsätter också under andra halvåret 2017, i enlighet med Riksbankens beslut i april. Vid slutet av året kommer köpen av statsobligationer totalt att uppgå till 290 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar.

Även tillväxtprognosen skrivs upp av Riksbanken. Direktionen räknar nu med en tillväxt på 3,2 procent i år och 2,7 procent 2018. Tidigare spådde Riksbanken att tillväxten skulle bli 2,2 respektive 2,4 procent i år och nästa år.

Reporräntans höjning beräknas komma första under tredje kvartalet under 2018 och då bara till minus 0,40 procent. Först ett år efter det tror Riksbanken att reporäntan landar över noll procent och då på endast 0,11 procent.

Texten uppdateras.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Riksbanken

Styrränta

MER OM MIN EKONOMI