ÅSIKT

Att vi jobbar till 75 räcker inte Kristersson

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Arbetslösheten fortsätter att minska. Fler får arbete och riktade åtgärder som extratjänster fungerar allt bättre. Antalet lediga jobb i Arbetsförmedlingens platsbank är rekordstort.

Vi har nästan börjat vänja oss vid rubrikerna när det publiceras ny jobbstatistik. Trots stora utmaningar, inte minst med integrationen av nyanlända, går den svenska arbetsmarknaden på högvarv. Gårdagens redovisning från Arbetsförmedlingen är inget undantag.

I slutet av december fanns 366 000 personer inskrivna vid någon av landets Arbetsförmedlingar. Det är 6 000 färre än för ett år sedan. De från början kritiserade stödet till extratjänster inom offentlig sektor eller ideella föreningar växer. I december hade det skapat drygt 11 000 jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Hög sysselsättningsgrad

Dessutom visar EU:s siffror envist att den svenska sysselsättningsgraden - drygt 82 procent - ligger över alla andras.

Den politiska oppositionens har det sannerligen inte lätt när de ska frammana bild av ett land på randen katastrof. Det är nästan så att man kan tycka lite synd om Ulf Kristersson.

Det betyder inte att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kan lägga armarna i kors. I gårdagens siffror öppnar sig åter klyftor som går tvärs igenom det svenska samhället. Det gäller skillnaden mellan inrikes och utrikes födda. I den första gruppen är arbetslösheten nu nere på 4 procent.

Med dagens sätt att mäta är det antagligen ganska nära full sysselsättning.
Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda drygt 22 procent. Till en del kan det förklaras med det stora mottagandet under 2015 och 2016, men i längden kan vi inte ha så stora skillnader.

Problem på lång sikt

Frågan är ändå om inte det långsiktigt allvarligaste problemet för den svenska arbetsmarknaden är ett annat. Under 2017 fanns det i genomsnitt varje månad 107 000 lediga jobb anmälda på Arbetsförmedlingen. I många fall kunde de inte tillsättas eftersom det saknades arbetslösa med rätt kompetens.

Privata arbetsgivare vittnar om hur expansionsplaner går om inte därför att de inte lyckas få tag på personal. Transportstyrelsen säger att de närmaste årens nödvändiga satsningar på infrastrukturen kommer att skapa tiotusentals jobb. Välfärdssektorn skriker efter utbildad arbetskraft, och med tanke på kommande pensionsavgångar lär det inte bli bättre.

Bristen på kompetent arbetskraft är en ödesfråga för samhällsutvecklingen. Och den kan aldrig lösas med permanenta låglönejobb, subventioner till servicesektorn eller ens om vi alla arbetar till 75 års ålder.

Ulf Kristersson är svaret skyldig.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM