Politiker, det är hög tid att börja lyssna

Det är märkligt att Säpo i sin rapport om islamistisk extremism behöver påpeka följande självklarhet för våra politiker:

Utsatta förorter är en utmärkt grogrund för farliga rörelser.

Den som kan sin historia vet att även vit makt-rörelsen och Ku Klux Klan uppstod i marginaliserade miljöer.

Säpo slår i sin över hundra sidor tjocka analys fast att tidningar, radio och tv tenderar att både överdriva och nonchalera ett extremt, islamistiskt hot mot Sverige.

För den som minns till exempel Jihad Jane är det inte svårt att hålla med om i vart fall överdrifterna.

Det skrevs spaltkilometer om den internationella, islamistiska konspirationen som syftade till att mörda konstnären Lars Vilks.

Men Jihad Jane visade sig vara en alkoholiserad amerikansk hemmafru, de åtta muslimer som greps på Irland var oskyldiga och hela den rafflande historien glömdes snart bort.

Vi bör å andra sidan inte att vifta bort uppgifterna som vår säkerhetspolis presenterar.

Ungefär 200 personer är aktiva i olika nätverk som på ett eller annat sätt är inblandade i islamistisk terrorism.

Omkring hälften bor i Stockholms förorter, resten framförallt i Göteborgs eller Malmös.

Dessa personer arbetar med att stödja och bidra till terrorbrott i andra länder, framförallt Somalia, Irak och Afghanistan.

Nätverken är specialiserade. Vissa av dem samlar in pengar, andra sprider våldsbudskap på nätet, åter andra försöker rekrytera nya extremister eller hjälper till att planera attentat.

Enligt Säpo kan vissa av dem till och med tänkas utföra attentat i Sverige.

Det här är således en rapport som kommer att få en genomsnittlig sverigedemokrat att bli lika glad som efter självmordsbombningen för några dagar sedan.

Problemet för dem är att Säpos utredning är nyanserad.

Det betonas att de radikala islamisterna inte är ett stort samhällsproblem. De utgör inget hot mot vår demokrati. Nätverken tycks inte heller växa.

De som påstår att Stockholm är på väg att bli ett nytt Bagdad pratar således strunt.

Möjligen kan det också irritera en och annan person att Säpo påpekar att dessa små grupper i allt väsentligt påminner om vit makt-miljöer.

Vi har kort sagt fått en ny grupp inte helt ofarliga knäppskallar, som dock inte på långa vägar ställt till med så mycket elände som svenska nazister.

Icke desto mindre borde varje politiker som tar sitt uppdrag på allvar sätta sig ner och noggrant läsa det Säpo har att berätta.

Blivande terrorister rekryteras i förorterna. I föreningar och moskéer. Det skapar mänskliga tragedier och slår sönder familjer. Det utgör, om inte ­annat, ”ett hot som inte ska ­underskattas”.

I ett avslutande kapitel med den ödmjuka rubriken ”Önskemål och tankar kring åtgärder” pekar Säpo på de egentliga problemen.

Den höga arbetslösheten i vissa områden. En bostadspolitik som gjort det nära nog omöjligt att flytta. För dåliga resurser i skolan. Och så vidare.

Problem som skapar ett utanförskap som i sin tur är en grogrund för en radikalisering.

Det här är som sagt inga nyheter. Så här har extrema rörelser alltid uppstått.

Det nya är att det inte är någon debattör som påpekar orsakerna. Det är säkerhetspolisen.

Det är hög tid för politikerna att börja lyssna.

avOisin Cantwell

ARTIKELN HANDLAR OM