Radioaktiviteten läcker rakt ut i havet

Katastrofen i Fukushima räknas som den värsta sedan Tjernobyl­olyckan 1986. Två och ett halvt år efter haveriet läcker fortfarande reaktorerna och varje dag kontamineras 400 kubikmeter kylvatten. Nu kallas ett team med utländska experter in för att lösa den svåra situationen.

Största hoten i dag

Så ska läckaget stoppas

Värsta kärnkraftsolyckorna i historien

ARTIKELN HANDLAR OM

Vet mer