Dödlig fiskherpes har nått Sverige

NYHETER

Första fallet upptäckt i Västerås

Koiherpes har påträffats i en damm i Västeråstrakten. Det är första fallet i Sverige och risken finns att det dödliga fiskviruset sprider sig till sjöar och vattendrag.

– Det är lite som att spåra mul och klövsjukan, nu måste vi bena upp var viruset kan finnas, säger Anders Hällström, tillfällig statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Ett nytt hot mot Sveriges fiskar har påträffats. I en damm utanför Västerås har koiherpes upptäckts.

Viruset kan även drabba bland annat karp och mörtar och har hög dödlighet bland fiskar.

Nu inväntas provsvar från en leverantör i Filipstad för att se varifrån fiskherpesen kommer.

– Det är en importerad koikarp som drabbats. Antagligen kommer det tiotal fiskar som finns i dammen utanför Västerås att avlivas. Vi inväntar provsvar från Filipstad för att se hur vi ska göra där, säger Suma Mohammed, handläggare på art- och smittskyddsenheten på Jordbruksverket.

Koiherpes sprids lätt mellan fiskar och har hög dödlighet. Om det kommer ut i svenska sjöar kan det drabba flera arter hårt.

Nya regler

Att viruset nu kommit till Sverige beror enligt Anders Hällström, tf stastveterinär på SVA, på ny lagstiftning.

– Tidigare fanns det hårda regler för import av koikarp. Nu tillåter EU-regler import med ett veterinärintyg som enda garantin. Det är inte något starkt skydd så det här var väntat, säger han.

Hur stor risk det är att viruset sprids beror på dammens konstruktion, om det till exempel finns ett avlopp till andra vattendrag, säger Anders Hällström.

Daniel Boman