Signalspaning – var god dröj

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vill vänta – trots utredning Beatrice Ask lät förre Säpo-chefen Anders Eriksson utreda polisens spaning. Nu när hans förslag är presenterat vill hon ändå vänta med en proposition. ”Jag vill ha bättre underlag”, säger hon.
Foto: Foto: PER-OLOF SÄNNÅS
Vill vänta – trots utredning Beatrice Ask lät förre Säpo-chefen Anders Eriksson utreda polisens spaning. Nu när hans förslag är presenterat vill hon ändå vänta med en proposition. ”Jag vill ha bättre underlag”, säger hon.

LEDARE

22 JULI 2009. Beatrice Ask är inte så dum.

Först låter hon en FRA-kritiker utreda polisens signalspaning. Sedan ställer hon sig avvaktande när han väl kommer med ett förslag om att polisen ska få signalspana.

– Jag vill ha bättre underlag, fler alternativa vägar innan jag lägger en proposition.

Hon aktar sig väl efter det senaste årets FRA-debatt och försäkrar sig om ett handlingsutrymme. Hennes största huvudbry lär bli om militär och polis verkligen ska få hämta sina underrättelser från samma källa.

Slutsats: spaningen behövs

I den värsta FRA-snurren i höstas beslutade regeringen att polisen inte skulle få använda sig av FRA:s signalspaning. I stället tillsattes en utredning ledd av FRA-kritikern och förre Säpo-chefen Anders Eriksson. Han skulle se över polisens behov av underrättelser om utländska förhållanden. Nu är han klar med sin genomgång och i går höll han presskonferens.

Hans slutsats är att polisen behöver signalspaning. Han tycker dessutom att den ska utföras av FRA. Anders Eriksson kunde inte nog många gånger understryka att han värnat om de enskildas integritet. Signalspaningen ska bara få ske i enstaka fall. Ja, egentligen ska den inte förekomma.

Annat än i undantagsfall då, som vid allvarliga hot mot nationens säkerhet eller misstanke om allvarlig brottslighet.

Utsätter oskyldiga

Varje enskild signalspaning måste prövas av domstol. Polisen kommer bara att få information om det misstänkta brottet, all ovidkommande information från signalspaningen sållas bort av FRA. Anders Eriksson har verkligen mildrat det ursprungliga förslaget.

Men faktum kvarstår, han vill att FRA ska signalspana för polisens räkning. I varje sökning kommer FRA då att få tillgång till information om helt oskyldiga enskilda människor. Den som utsatts för spaning kommer att få rätt att begära information, men vederbörande kommer knappast att få några svar. Frågan är också vad FRA kan lämna vidare till främmande makt? Går FRA:s nära samarbete med amerikaner och britter att förena med krav på rättssäkerhet?

Nya faror

Anders Eriksson menade att det egentligen inte är någon större skillnad mellan gammal teleavlyssning och modern signalspaning. Där har han fel. Den nya tekniken innebär helt andra möjligheter men innebär också helt nya faror.

Beatrice Ask gör rätt när hon vill pröva polisens spaning noggrant. Hon vet att frågan har sprängkraft. Hon har sannolikt också lärt sig att den nya tekniken inte bemästras av en enmansutredare på ett halvår.

Det är en sak att polisen ska kunna utreda brott. Det är en annan sak att låta Försvarets radioanstalt signalspana på stora delar av befolkningen.

EF

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN