Mejla

Lina Stenberg

Corona ursäktar inte rikas snålhet

Inte läge att fimpa solidariteten

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den rika världen får inte blunda för hur corona drabbar de fattiga.
Foto: Manish Swarup
Den rika världen får inte blunda för hur corona drabbar de fattiga.

LEDARE

Med coronapandemin har världens orättvisor förstärkts.

I ett specialgjort Vetenskapens värld visar SVT den dubbla tragiken som viruset lett till.

För medan pandemin hittills skördat 2,5 miljoner människoliv beräknas lika många ha dött av de politiska restriktioner som införts världen över.

Men det finns en markant skillnad i vilka som avlidit.

Medan det främst är äldre i världens rika länder som dött av själva sjukdomen är det främst yngre i de fattiga länderna som dött av restriktionerna.

Att 12 964 svenskar gått bort i viruset kan vara svårt att ta till sig. I snitt har varje medelstor stad förlorat 200 invånare i sjukdomen. 1,3 svenskar per tusen invånare har dött.

För varje person i statistiken finns ett liv som släckts. Det finns familjemedlemmar, vänner och grannar.

Samma sak gäller för de som avlidit som konsekvens av viruset i världens fattigare delar.

Lidande kan inte mätas. Det är inte lönt att jämföra och en död person är en död person oavsett var den bor

Fler kvinnor har dött under graviditet eller efter en förlossning under corona. Fler spädbarn eller små barn har avlidit på grund av att de inte fått det vaccin de behövt, som varit undernärda eller dött av sjukdomar.

Allt som resultat av nedstängningar och restriktioner i ett redan fattigt samhälle.
De vanliga fattigdomssjukdomarna har ökat, rapporterar Unicef. Sådant som går att undvika.

Som i Uganda som SVT gör ett nedslag i. Här har den psykiska ohälsan ökat, fler kvinnor blir misshandlade och det sexuella våldet ökar.

Och medan den rika världen nu vaccinerar och minskar dödligheten fortsätter den negativa utvecklingen i den fattiga världen.

Enligt Oxfam har pandemin ökat ojämlikheten både globalt men också inom länderna. Och samtidigt som det beräknas ta tio år innan de fattiga länderna återhämtats till nivån före corona, finns det mycket som talar för att det fortsätter att gå åt fel håll.

Om västvärlden fortsätter stjälpa i stället för att hjälpa vill säga.

Dels handlar det om den pågående vaccinimperialismen. Om huggsexan där de rika länderna säkerställer vaccin till sina egna, för att lämna den fattiga världen längst bak i kön.

Men det handlar också om den minskade viljan att hjälpa. Som ledarsidan tidigare berättat minskar världens bistånd. EU har tre år i rad sänkt sitt internationella stöd. Även i Sverige syns samma tendenser.

Här vill moderater, sverigedemokrater, kristdemokrater och liberaler villkora biståndet mot återvändande av migranter. Här vill KD bygga fängelser utomlands för biståndspengar medan SD vill halvera det.

Det hela är så dumt.

För det går ju att göra både och – att minska smittspridning och vaccinera samtidigt som vi stödjer världens utvecklingsländer.

Corona får inte vara den snåla ursäkten att fimpa solidariteten.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.