Fler än 10 000 avlidna med covid-19 i Sverige

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Karin Tegmark Wisell, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, berättar att man på myndigheten förväntar sig fler dödsfall.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Karin Tegmark Wisell, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, berättar att man på myndigheten förväntar sig fler dödsfall.

Över 10 000 personer har avlidit med covid-19 i Sverige – och Folkhälsomyndigheten förväntar sig att det blir fler.

– Vi förväntar oss tyvärr att ökningen kommer fortsätta, säger avdelningschefen Karin Tegmark Wisell.

Ytterligare 351 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. Det innebär att totalt 10 185 smittade personer nu har avlidit.

Karin Tegmark Wisell berättar att myndigheten tror att antalet dödsfall kommer att stiga ytterligare.

– Vi förväntar oss tyvärr att ökningen kommer fortsätta då vi har en omfattande smittspridning i landet.

Färre testar positivt

Liksom i våras så sker det stora antalet dödsfall i gruppen 80 år och äldre, enligt statistik som sträcker sig till och med vecka 51 förra året.

Provtagningstakten i landet är fortsatt hög. Drygt 207 400 individer provtogs under årets första vecka och 19 procent var positiva.

– När vi tittar på antalet procent positiva så har det gått ner något, säger Tegmark Wisell.

Flera av regionerna i södra Sverige ligger högre än rikssnittet när det gäller antalet konstaterat smittade. Även Västra Götaland har många konstaterade fall. Stockholm däremot ligger något lägre än rikssnittet, men har fortsatt många fall, säger Tegmark Wisell.

Minskat tryck på vården

Samtidigt minskar antalet covid-patienter i vården. De regionala skillnaderna är dock stora – vissa har ett stabilt läge medan andra ser en ökning.

Även trycket på intensivvården i landet minskar något.

– Men beläggningen är fortsatt generellt mycket hög och på vissa avdelningar i landet kritisk, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Tre regioner rapporterar en allvarlig påverkan på verksamheter, vilket är en färre än förra veckan.

– Sammantaget är det pressat både i regionala och kommunala sjukvårdsverksamheter, med några få undantag där man ser en förbättring i närtid, säger Lindén.

Många dödsfall globalt

Inte heller globalt ser pandemin ut att mattas av, och man ser en brant ökning av antalet dödsfall.

TT: Det har kommit rapporter att det norska läkemedelsverket överväger att inte vaccinera de svagaste, efter rapporter om dödsfall. Hur tänker Sverige kring det?

– Läkemedelsverket tar ställning till indikationerna och de följer noga upp de rapporter som finns och har än så länge inte tagit ställning till att minska vaccinationer bland de sköraste, säger Karin Tegmark Wisell.

– Från Folkhälsomyndigheten ser vi att de äldre individerna utgör en skör grupp och att de har en stor andel av dödsfallen. Så vi är angelägna om att vi fortsätter vaccinera för att skydda dem.

"Behöver följa immuniteten"

Folkhälsomyndigheten kommer att följa frågan vad gäller immunitet vid vaccination och när den kan tänkas försvinna. Karin Tegmark Wisell säge att man inte har alla svar i nuläget.

– Längden på immuniteten går inte att uttala sig om ännu.

Sammanlagt har 518 783 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

PODD Vaccinfrågorna

Aftonbladet Daily med vaccinforskaren Matti Sällberg.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN