Swedbank överväger utdelning

Av: TT

Publicerad:

Min ekonomi

Storbanken Swedbank redovisar en vinstökning för årets tredje kvartal och kreditförlusterna faller jämfört med när coronakrisen härjade som värst i våras.

Styrelsen överväger utdelning.

"Styrelsen överväger fortsatt frågan om utdelning för 2019. Bankens finansiella ställning är stark och vi vill ge utdelning. Men vi följer utvecklingen och tar hänsyn till myndigheternas bedömningar och är uppmärksamma på hur pandemin utvecklas", skriver Swedbanks vd Jens Henriksson i en kommentar.

Stark kärnaffär, stabilt räntenetto

Swedbank, med vd Jens Henriksson, redovisar resultatet för årets tredje kvartal. Arkivbild
Foto: Erik Simander/TT
Swedbank, med vd Jens Henriksson, redovisar resultatet för årets tredje kvartal. Arkivbild

Han beskriver bankens kärnaffär som stark, med ett stabilt räntenetto och ett provisionsnetto som får stöd av den starka börsutvecklingen och nu är tillbaka på normala nivåer efter fallet i andra kvartalet.

"Kortverksamheten återhämtade sig också. De underliggande kostnaderna utvecklas enligt plan medan kostnaderna för åtgärder kring utredningar och juridisk rådgivning i anslutning till penningtvättsfrågorna fortsätter att vara låga jämfört med prognos", skriver Henriksson.

För tredje kvartalet redovisar Swedbank en vinst före kreditförluster och nedskrivningar på 6 843 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 6 062 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, steg till 6 714 miljoner kronor, mot 6 553 miljoner ett år tidigare.

Kreditförluster på 425 miljoner

Det kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 6 900 miljoner kronor i räntenetto, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Reuters.

Provisionsnettot sjönk marginellt till 3 246 miljoner, från 3 297 miljoner kronor. Analytiker hade räknat med ett provisionsetto på cirka 3 200 miljoner kronor.

Under kvartalet tar banken kreditförluster på 425 miljoner kronor, mot 154 miljoner ett år tidigare och en snittprognos bland analytiker på drygt 730 miljoner.

Publicerad: