Publicerad:
Uppdaterad:

Polis och försvar i nära samarbete vid terrorjakt – SOG stod redo

Av: John Granlund, Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:

STOCKHOLM/VISBY. Försvarsmakten och Polismyndigheten samarbetade på flera områden i jakten på Rakhmat Akilov, 39, och eventuella medhjälpare.

Bland annat stod Försvarsmaktens hemligaste specialförband SOG redo.

–  Vi både övar och tränar tillsammans med Försvarsmakten för att snabbt kunna få stöd med de resurser vi skulle kunna behöva, säger kommenderingschefen Jonas Hysing på polisens nationella operativa avdelning.

1 av 6 | Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Försvarsmaktens specialförband (FM SF) består av Specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt särskilt avdelade, tränade…

Sedan 2015 kan Polismyndigheten i händelse av terrordåd och andra samhällsavgörande händelser begära bistånd av Försvarsmakten.

Efter att Rakhmat Akilov mejat ner värnlösa flanörer på Drottninggatan tog polisen omgående kontakt med Försvarsmakten.

Polisens kommenderingschef Jonas Hysing på Nationella operativa avdelningen uppger att man inom den nationella ledningsstaben, som upprättades kort efter det misstänkta terrordådet, tidigt tog beslut om att samverka med Försvarsmakten.

”Övar och tränar tillsammans”

Först begärde man - och fick - hjälp med medeltung helikopterkapacitet från Försvarsmakten.

– Vi ville kunna flytta våra olika resurser snabbt så det stod tidigt klart att vi ville ha stöd med helikopterkapacitet, säger Jonas Hysing.

Dessutom placerades militär personal, samverkansofficerare, i polisens nationella ledningsstab som upprättats för att leda terrorjakten.

– Samverkansofficerarna hade vi i den nationella ledningsstaben för att om behov skulle uppstå kunna begära annan form av stöd, säger Jonas Hysing.

Både polisen och försvaret nämner här Försvarsmaktens specialförband, det vill säga Särskilda operationsgruppen, SOG. Förbandet är det hemligaste inom Försvarsmakten och består av handplockade operatörer med expertis inom både strid och underrättelseinhämtning.

– Specialförbanden är en resurs som vi har möjlighet att avropa om inte våra egna resurser skulle räcka till, säger Jonas Hysing och fortsätter:

– Jag vill inte kommentera mer kring våra förberedelser tillsammans med Försvarsmakten än att vi hade löpande kontakt och samverkansofficerare i vår ledningsstab. Men vi både övar och tränar tillsammans med Försvarsmakten för att snabbt kunna få stöd med de resurser vi skulle kunna behöva.

Arbetar under polisbefäl

Philip Simon, presschef på Försvarsmakten, vill inte kommentera försvarets insatser under terrorjakten och hänvisar i stället till polisen. Men i allmänna ordalag beskriver han SOG:s uppgifter i händelse av ett terrordåd.

– De som är utbildade och tränade att delta i en sådan här insats och har polismans befogenheter är våra specialförband. Det handlar om att de har en speciell utbildning för att kunna jobba tillsammans med polisen och i de situationerna lyder de under en ansvarig polis, säger Philip Simon.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) uttalade sig under sitt besök på Gotland på onsdagen om samarbetet mellan polis och försvar under terrorinsatsen. Han betonade, liksom myndigheterna gör själva, att allt bistånd från försvaret sker under polisbefäl och det är polisen som måste ta initiativet.

– Det här är något som myndigheterna ständigt arbetar med och jag bedömer att man har väldigt nära kontakt och att man har möjlighet att ge stöd om man så begär.

På frågan om han ser något behov av förbättringar i samarbetet mellan myndigheterna eller lagstiftningen svarar försvarsministern:

– Det finns säkert saker som kan bli ännu bättre och det är det som myndigheterna hela tiden måste jobba med.

Publicerad:

LÄS VIDARE

Publicerad: