Barn blir inlåsta i brist på hjälp

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ANNA TÄRNHUVUD AFTONBLADET 85705

Statens institutionsstyrelse, Sis, ansvarar för tvångsvården av ungdomar med psykosociala problem. Men vilket ansvar tar de?

Aftonbladet kan nu berätta om 13-åriga Jasmine Bergström. Ett barn med en sårig uppväxt, en depression och ADHD, som mot sin vilja placerades bakom låsta dörrar på ett Sis-hem på Ekerö. Här skulle hon - efter att ha kastats mellan familjehem och institutioner - få “vård i enskildhet”. Men under drygt nio månader i tvångsvård fick Jasmine ingen behandling.

Under isoleringstiden försökte hon flera gånger ta sitt liv, och i juli lyckades hon. Enligt Aftonbladets granskning har antalet självmordsförsök på Sis-hem fördubblats på bara tre år. I fjol skedde 21 självmordsförsök på ett Sis-hem, de flesta gällde flickor.

I våras konstaterade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att Sis brister så mycket i sin egenkontroll att de inte kan garantera en god och rättssäker vård till intagna barn. Från ungdomshemmen har det strömmat vittnesmål om övergrepp mot intagna barn från personal och andra allvarliga missförhållanden. Barn och unga som blir slagna i bakhuvudet och nypta i bröstet. Verbala kränkningar. Barn i yngre tonåren som blivit inlåsta i isoleringscell och inte får gå på toaletten. Flickor som hållits isolerade när de, enligt anställda, uppträtt flamsigt.

Att vårdmetoden inte är lämplig för barn som inte har drogproblem eller hamnat i kriminalitet är känt sedan tidigare, men socialtjänsten begär tvångsvård måste Sis anvisa en plats. Samtidigt kan mycket unga barn placeras på ett Sis-hem, och enligt Aftonbladets uppgifter är en del så unga som åtta år.

Det är inte värdigt.

Barn hamnar på Sis-hemmen för att de behöver hjälp, och vi måste kunna erbjuda dem något annat än inlåsning och isolering.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM