”Petersson gottar sig – det är oansvarigt”

11 Palmeprofiler om chefsåklagarens utspel

Chefsåklagaren Krister Peterssons löfte att han under det första halvåret i år antingen ska åtala någon för Palmemordet eller avsluta förundersökningen väcker förvåning – och bestörtning. Elva Palmeprofiler ger sina svar på frågorna alla diskuterar nu:

Varför gör Krister Petersson så här?

Kommer vi att få veta vem som mördade Palme?