Extern granskning av vårdmaterialkrisen

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Höstens problem med leverans av förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården i fem regioner ska nu granskas. Arkivbild.
Foto: Erik Nylander/TT
Höstens problem med leverans av förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården i fem regioner ska nu granskas. Arkivbild.

Höstens problem med leverans av förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården i fem regioner ska nu granskas.

De berörda regionerna; Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro, har beslutat att tillsätta en gemensam utredning och har utsett Toivo Heinsoo som särskild utredare, enligt ett pressmeddelande.

Heinsoo har bland annat varit landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och har tidigare erfarenhet av utredningar tillsatta av regeringen.

Uppdraget är att utreda orsakerna till de bristande och bristfälliga leveranserna för att få underlag till framtida beslut i syfte att förebygga att något liknande inträffar igen.

Problemen med leveranser av sjukvårdsmaterial orsakade stora problem i de drabbade regionerna under hösten. Bland annat ställdes närmare 500 planerade operationer in i regionerna Uppsala, Västmanland och Dalarna på grund av materialbrist.

Parallellt har även den statliga utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap fått ett tilläggsdirektiv om att se över hur samhället kan förebygga och hantera bristsituationer som uppstår trots att det inte finns någon yttre påverkan, som en naturkatastrof eller ett krig i närområdet. Den utredningen ska vara klar den 30 september 2021.

Publicerad:

LÄS VIDARE