Läkarförbundet: ”Det är helt oacceptabelt”

avMary Mårtensson

Foto: LÄKARFÖRBUNDET
"Om man utnyttjar sin ställning som läkare och tillskansar sig fördelar då är det klart olämpligt, säger honElin Karlsson, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Läkare åtar sig i sitt arbete att följa de etiska riktlinjerna.

– Vi ska självklart inte använda den beroendeställning som patienten hamnar i för att tillskansa oss fördelar. Det är helt oacceptabelt, säger Elin Karlsson, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

De etiska riktlinjerna från Läkarförbundet berör grundläggande värderingar inom den medicinska etiken och omfattar 19 regler.

Att en läkare tar emot en värdefull gåva från en patient är enligt Elin Karlsson oacceptabelt.

– Om det stämmer så är det ett brott mot yrkesetiken. Om man utnyttjar sin ställning som läkare och tillskansar sig fördelar då är det klart olämpligt, säger hon.

Vad kan ett sådant agerande få för betydelse för patientsäkerheten?

– Det har en väldigt stor betydelse för förtroendet. Det kan absolut vara ett patientsäkerhetsproblem. Man kan spekulera i allt möjligt vid en sådan här typ av beroendeställning, som om patienten får rätt vård, säger hon.

Det är två etiska regler som läkaren, enligt Elin Karlsson, kan ha brutit mot.

Regel 6: "Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv".

Och regel 8: ”Läkaren får inte inleda ett sexuellt förhållande eller inlåta sig i någon annan relation präglad av egennyttigt utnyttjande med en patient som står under läkarens vård”.

ARTIKELN HANDLAR OM