Säkerhetspådrag kring vaccinet: ”Kan finnas någon som vill sabotera”

Av: Natalia Kazmierska

Publicerad:

NYHETER

Personal som hanterar corona-vaccinet kan behöva lämplighetsprövas. Även de lager där hundratusentals, kanske miljoner vaccindoser kommer förvaras, ska klara hårda säkerhetskrav.

Det framgår av dokument från Folkhälsomyndigheten.

– Det finns potentiella risker med den typen av hantering, säger Tobias Jamtehov, ansvarig upphandlare.

I början av januari räknar Sverige med att ha fått de första doserna av covid-19-vaccin. Enligt upphandlingsdokumenten från Folkhälsomyndigheten ställs hårda krav på de distributörer som får ansvaret att lagerhålla och transportera vaccinet ut i landet.

– Vanliga vaccintransporter är ganska små till antalet, här har vi väldigt många som kommer in. Potentiellt sett kommer det doser för hela Sverige, vilket gör att det kan finnas någon som vill sabotera eller sådana saker. Det är lite skillnad när det är en vårdcentral som får hundra doser, mot miljontals doser, säger Tobias Jamtehov, upphandlingsansvarig på Folkhälsomyndigheten.

I dessa frysar förvarar läkemedelsbolaget Pfizer sitt vaccin mot covid-19.
Foto: Jerica Pitts/AP
I dessa frysar förvarar läkemedelsbolaget Pfizer sitt vaccin mot covid-19.
Foto: Virginia Mayo/TT
Belgiska fraktarbetare vid en flygplats visar hur man ska hålla fryskedjan vid vaccintransporterna.

Kan finnas hotbild

Anställda som arbetar med distribution och logistik av vaccinet på riksnivå kan behöva genomgå säkerhetsprövning. “Åtgärder kommer att behöva vidtas både avseende informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personalsäkerhet” skriver myndigheten i dokumenten.

Man vill däremot inte gå in på exakt hur säkerhetspådraget skiljer sig från hanteringen av till exempel det årliga influensavaccinet. Enligt Christer Janson, säkerhetschef på Folkhälsomyndigheten, finns en noga planering kring säkerhetsfrågan, men detaljerna är sekretessbelagda.

– Säkerhetskraven kan skilja sig från andra typer av vacciner på grund av hotbilden och samhällsnyttan. Säkerhetsprövning är inte säkert att det alltid behövs, men om det behövs är det för att säkerställa att de som jobbar med vaccinerna är lämpliga för uppgiften och att de är pålitliga. Vilka hot som skulle kunna finnas kan vi inte kommentera, säger han.

Foto: Virginia Mayo/TT
En belgisk fraktarbetare vid en flygplats visar hur man ska hålla fryskedjan vid vaccintransporterna.
Foto: John Cairns/TT
I ett labb i Oxford arbetar man med AstraZenecas vaccin mot covid-19.

”Då är det viktigt att vaccinet låses in”

Vaccinet kommer troligen att föras till ett centrallager i Sverige och vidare ut i regionerna med lastbilar. I upphandlingen ställs krav på att lagerlokalerna ska rymma 50 pallplatser vaccindoser i kyltemperatur, och även hålla vaccin i frystemperatur på minus 20 grader.

Om företaget Pfizer och Biontechs vaccin godkänns i EU krävs däremot frysar som går ner till minus 70. Sådana möjligheter finns främst på sjukhus, men även i till exempel forskningslaboratorier. Regionerna inventerar nu antalet extremfrysar.

Anna Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen menar att man ännu inte inte är klar med hur säkerhetsarrangemanget kommer se ut kring transporten av vaccinet inom regionen.

– Skulle det bli en bristsituation så är det ju extra viktigt att vaccinet verkligen låses in, om det kan finnas andra krafter som vill ha vaccin någon annanstans än där vi har tänkt att ge det. Men som det ser ut nu tror vi inte att vi hamnar i en bristsituation, utan att vi får vaccin som räcker till dem som vill vaccinera sig.

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN
En frystransport lämnar Pfizers lager i Puurs, Belgien.
Publicerad: