Vi måste prata om hur vi har det på jobbet

Av: Jon Wahlquist

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Elisabeth Svantesson (M) påstår att sysselsättningen har ökat  Men precis som Fredrik Reinfeldt undviker hon att berätta att andelen av befolkningen som är sysselsatt har minskat. Det gör de eftersom det bara är med det måttet man kan se om politiken fungerar eller ej. Fakta är att efter sex år av borgerligt styre har Sverige högre arbetslöshet och lägre sysselsättning.

Tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare – för ungdomar har de sedan början av 90-talet ökat från 20 till hela 50 procent. Och det blir allt vanligare att arbetsgivare ersätter fast anställda med inhyrd personal. Det kan ha funnits de som trott att en sådan utveckling skulle ge fler jobb, men när vi nu kan se resultatet är det dags att överge den idén.

Hur man har det på jobbet borde diskuteras mycket mer än vad det görs i dag. Det handlar om läraren som inte känner att hon kan göra ett bra jobb eftersom klasserna är för stora. Om diskaren som tvingas jobba för långa pass med för tunga diskbackar. Journalisten som går från vikariat till vikariat men aldrig får någon fast anställning.

Vänsterpartiet står för allas rätt till arbete på värdiga villkor. Vi arbetar för att fler ska kunna ha en fast anställning och bra arbetstider. Med mer inflytande från de anställda blir arbetslivet bättre och många gånger också effektivare. För att skapa jobb krävs investeringar, inte otrygghet. Det är en bättre arbetslinje.

Jonas Sjöstedt

Partiledare Vänsterpartiet

Publicerad: