Födande ska ha med barnmorska under hela förlossningen

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:

Den svenska förlossningsvården är i kris – nu fördelas 1,8 miljarder över landstingen.

Den som föder ska få tillgång till en barnmorska under hela förlossningen. Och färre kvinnor ska skadas till följd av stress.

– Det här är en del av den svenska välfärden där man ska kunna känna sig trygg med att det fungerar, säger Annika Strandhäll, socialminister (S).

De senaste åren har rubrikerna om krisen i förlossningsvården varit många.

Över hela landet har det rapporterats om kvinnor som inte hinner fram till närmaste förlossningsavdelning många mil bort – och som därför tvingas föda i bilen. Men också om nyblivna mammor som fått permanenta skador efter stressiga förlossningar, överfulla vårdavdelningar och hårt pressade barnmorskor och annan vårdpersonal.

1 av 4 | Foto: Lotte Fernvall
Socialminister Annika Strandhäll (S) på privata BB Stockholm.

Mer personal

På onsdagen besökte Annika Strandhäll privata BB Stockholm där hon träffade personal och patienter, däribland nyfödda bebisen Douglas, ett dygn gammal.

Regeringen och Vänsterpartiet har tidigare aviserat en satsning för att minska trycket på förlossningsvården.

Nu har man kommit överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om hur årets pengar, 1,8 miljarder, ska användas.

– Det handlar väldigt mycket om att öka tryggheten för föräldrar, men också att kunna anställa fler, att se till att man har rätt kompetens i förlossningsrummet under förlossningen och att säkerställa att vi får sammanhängande vårdkedjor över hela landet, både före, under och efter förlossning, säger Strandhäll.

Socialministern menar att det är områden där man har sett att behoven är stora.

Trygg vård för föräldrar

Hur de olika landstingen väljer att använda pengarna ska styras av deras respektive behov.

Men det kan till exempel handla om att anställa och utbilda fler barnmorskor, se till så att alla födande får rätt till en egen barnmorska under förlossningen, ordna fler platser på patienthotell för föräldrar med långa avstånd eller satsningar för att förebygga skador för nyförlösta mammor.

– Målet är att se till att vi kan ge nya föräldrar en trygg vård både före, under och efter förlossningen, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande i SKL.

Valfråga

Sjukvården och krisen inom förlossningen står högt upp på partiernas dagordning inför höstens val.

Moderaterna som utmanar Socialdemokraterna om regeringsmakten föreslår till exempel en miljard kronor årligen för att förstärka kvaliteten i förlossningsvården och förbättra barnmorskornas arbetsvillkor.

Annika Strandhäll slår dock i från sig att satsningen på förlossningsvården skulle handla om ”valfläsk”.

– Så är det inte. Vi har gjort satsningar under hela mandatperioden, redan i vår första budget gjorde vi satsningar i mångmiljonklassen som har löpt på varje år och som vi nu ser har gjort en stor effekt. Det handlar om regeringens insikt om att vi måste investera i välfärden, säger hon.


Vill du ha fler politik- och samhällsnyheter i ditt flöde? Följ Aftonbladet Samhälle på Facebook.

Publicerad: