Bristen på läkemedel är ert fel, moderater

Aida Hadžialić: Er oförmåga att ta ansvar slutar aldrig att förvåna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stockholm är Sveriges rikaste region. Få regioner i Europa har lika goda möjligheter att bygga en sjukvård som i kristider dessutom kan avlasta övriga landet. Så skyll inte på S-regeringen, Camilla Waltersson Grönvall, skriver Aida Hadžialić.
Foto: TT, GETTY (Montage)
Stockholm är Sveriges rikaste region. Få regioner i Europa har lika goda möjligheter att bygga en sjukvård som i kristider dessutom kan avlasta övriga landet. Så skyll inte på S-regeringen, Camilla Waltersson Grönvall, skriver Aida Hadžialić.

DEBATT. Moderaterna hävdar att det är den Socialdemokratiskt ledda regeringens fel att Region Stockholm – som styrs av Moderaterna – inte har en god försörjning av läkemedel under coronakrisen. Den missriktade kritiken levererades av partiets socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall i Sveriges Radio Ekot på söndagen.

Jag slutar aldrig att förundras över hur lite Moderaterna är beredda att ta ansvar.

För att förtydliga:

Sjukvården är regionernas ansvarsområde. Stockholm har de senaste 14 åren styrts av Moderaterna. Under dessa 14 år har Moderaterna i olika konstellationer valt att privatisera sjukvård, minska antalet vårdplatser, lägga tunga varsel på våra akutsjukhus och inte säkra en god arbetsmiljö och bra villkor för personalen.

Faktum är att Moderaterna är ansvariga för 70 procent av svenska folkets sjukvård. Sju av tio svenskar är genom regionerna beroende av Moderaternas sjukvårdspolitik.

Detta är förstås Camilla Waltersson Grönvall medveten om.

Och regionerna är ansvariga för sjukvårdens beredskap, vilket Waltersson Grönvall också vet. Kris eller inte – det är alltid regionernas uppgift att se till att sjukvården har personal, material, mediciner, apparater och sängplatser.

I Stockholms fall är det fullständigt orimligt att beredskapen inte är bättre. Stockholm är Sveriges rikaste region. Få regioner i Europa har lika goda möjligheter att bygga en sjukvård som i kristider dessutom kan avlasta övriga landet.

Så hur blir det regeringens fel att Moderaterna i 70 procent av regionerna missköter sitt uppdrag?

När den gamla alliansregeringen, ledd av Moderaterna, 2009 avreglerade apoteksmarknaden försvann våra beredskapslager. Det ansvariga statsrådet, dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD), har självkritiskt sagt till DN:

”Sett i backspegeln så är det självklart att det borde ha byggts upp en mekanik och ett ansvar för att den här funktionen skulle upprätthållas.”

Detta är alltså, enligt Waltersson Grönvall, dagens S-ledda regerings fel.

Problemet är att Region Stockholm har dålig beredskap och förlitar sig på det som kallas just-in-time-leveranser, alltså att inte ha egna lager.

Just-in-time är en hörnsten i Moderaternas politik.

Länder har slutit sig för att säkra sina egna lager och Sverige, bland många andra, blir väldigt utsatt när många av världens läkemedel tillverkas i Indien och en stor del av råvarorna kommer från Kina.

Stefan Löfvens regering har, genom det uppdrag som socialminister Lena Hallengren (S) lämnade till Socialstyrelsen 12 mars, gjort sitt yttersta för att hjälpa regionerna att säkra upp bland annat läkemedel. På så sätt kan vi vid behov även fördela mediciner och annat mellan regionerna.

Vi befinner oss i en pandemi. Det finns all anledning att vara kritisk till val som regeringar av olika kulörer har gjort genom åren – det är inte ett enda beslut som har lett oss hit utan ett antal.

Det första steget är att acceptera sitt ansvar och därefter slå in på en ny väg för att se till att vi helst aldrig hamnar i den här situationen igen.

Som politiker är vårt jobb att förbättra människors villkor, planera för eventualiteter och bygga ett samhälle där olika instanser samarbetar för att alla svenskar – rik region eller inte – kan känna sig trygga.

Det gläder mig att regeringen är beredda att ta det tunga ansvar som Moderaterna inte kan hantera.

Tiden för utvärdering kommer, till dess kanske Camilla Waltersson Grönvall ska fundera över vad Moderaternas politik leder till.


Aida Hadžialić, finansregionråd i opposition, Region Stockholm (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE