Erkänner Sverige Palestina?

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

Den folkrättsliga vallen är bruten, och Sverige väger nu in politiska överväganden i erkännandefrågorna på ett helt annat sätt än tidigare

Inom några få veckor förväntas Palestinska myndigheten uppvakta FN i syfte att vinna stöd för utropandet av ett självständigt Palestina längs 1967 års gränser. Pale­stinierna hade föredragit att ­deras stat kunnat upprättas som ett led i en förhandlingslösning med Israel. Men Israels extrema, högerdominerade regering blockerar genom sin olagliga bosättningspolitik alla seriösa fredsförhandlingar.

USA och Barack Obama har hittills också misslyckats i sina försök att få Israel att ompröva sin politik.

I Säkerhets­rådet lägger USA sannolikt in sitt veto mot att Palestina upptas som medlem av FN. Generalförsamlingen kan då välja att ändå erkänna Palestina som stat, utan att ­Palestina för den skull blir ­FN-medlem.

En stor majoritet av världens stater – främst från Afrika, Asien och Sydamerika – kommer att rösta för ett sådant erkännande.

Kommer då Sverige att erkänna en ensidigt utropad palestinsk stat? Under många år höll Sverige fast vid principen att de tre villkor som folkrätten anger för att en stat ska existera måste vara uppfyllda: Ett territorium, ett folk som bebor området samt en myndighet som utövar effektiv kontroll över området.

I Palestina finns ett folk och ett territorium, men det är ockupationsmakten Israel som ytterst kontrollerar territoriet. 

Men efter kalla krigets slut har Sverige vid flera tillfällen gjort avsteg från denna folkrättsliga princip.

Det mest uppenbara avsteget var Sveriges erkännande av Kosovo 2008, eftersom Kosovos regering då inte kontrollerade de serbiska enklaverna i landet.

Socialdemokraternas kongress 2009 beslöt också att partiet skulle verka för ett internationellt erkännande av Västsahara, trots att den marockanska ockupationsmakten kontrollerar territoriet. Så den folkrättsliga vallen är bruten, och Sverige väger nu in politiska överväganden i erkännandefrågorna på ett helt annat sätt än tidigare.

Utrikesminister Carl Bildt har hittills duckat i frågan om ett svenskt erkännande. Social­demokraternas Urban Ahlin har sagt att Sverige ”ska erkänna den palestinska staten så snart som möjligt”. Det är bra. Men vad betyder det?

Menar Urban Ahlin att Sverige kommer att erkänna den palestinska staten så snart den utropats? Knappast – i så fall hade han sagt det.

Givet att Sverige övergivit den tidigare folkrättspräglade linjen finns det inte längre några goda skäl till att Sverige inte skulle erkänna Palestina.  Carl Bildt och de rödgröna partierna kan nog under hösten enas om ett erkännande. Men vad säger Folkpartiet? Och Göran Hägglund?

Ulf Bjereld

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.