Publicerad:
Uppdaterad:

Nytt regelverk för elnätsavgifter

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Förslag till nytt och tydligare regelverk när det gäller Energimarknadsinspektionens (EI) möjligheter att reglera elnätsföretagen avgifter kommer till våren säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) till TT.

– EI har ju kommit med förslag för att säkerställa för framtiden att vad elnätsbolagen kan ta ut av kunderna verkligen är rimligt. Vi arbetar nu med de förslagen och räknar med att komma med ett lagförslag under våren nästa år, säger Hatt.

TT

Publicerad:
Publicerad: