Förslag: Rökstopp på uteserveringar

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

NYHETER

Regeringen vill införa rökförbud på uteserveringar, hållplatser, lekplatser och andra allmänna platser utomhus.

Dessutom vill man införa exponeringsförbud för tobaksprodukter och neutrala förpackningar för dessa.

Förslagen är del av ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”, skriver Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, på DN Debatt.

Folkhälsoministern skriver i debattartikeln att mer än 100 000 svenskar har dött på grund av rökrelaterade sjukdomar sedan rökförbudet på krogen infördes. Därför vill regeringen nu utreda nya skarpa åtgärder.

I debattartikeln presenterar Gabriel Wikström tre förslag som syftar till att nå målet om ett rökfritt Sverige år 2025.

För det första vill regeringen begränsa vilka platser utomhus som ska vara tillåtna att röka på. I en utredning ska man titta närmare på rökförbud på allmänna platser såsom entréer till byggnader, hållplatser för kollektivtrafik och uteserveringar.

Neutrala förpackningar

Den andra punkten i förslaget är att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter. Konkret innebär det att produkterna måste förvaras på ett sätt så att inte konsumenter ser dem. Gabriel Wikström skriver att liknande förbud finns i ett flertal länder och att det dessutom har stöd i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

För det tredje vill regeringen utreda om Sverige bör införa neutrala tobaksförpackningar. Det skulle innebära att alla tobaksprodukter säljs i förpackningar med samma färg och typsnitt, skriver Wikström i artikeln på DN Debatt.

Publicerad: