Kräver en lex Rasha efter mammans död

Hundratals kvinnor i upprop för rätten att välja kejsarsnitt

avGustaf Tronarp

Publicerad:
Uppdaterad:

Rasha Mkahel vädjade om att få göra ett planerat kejsarsnitt – men läkarna ville inte ge med sig.

Efter 33-åringens död har 288 personer skrivit under ett upprop för att fler kvinnor ska få välja själva.

– Det är orimligt att någon annan än kvinnan fäller avgörandet, säger Sandra Centerwall, en av initiativtagarna.

Först efter tolv timmar av smärta beslutades det om att Rasha Mkahel, 33, skulle genomgå ett akut kejsarsnitt. Men det tillstötte komplikationer, och drygt en vecka senare var hon död.

Aftonbladets artikel om händelsen har väckt starka reaktioner, och sjukhuset har i en intern utredning medgett brister.

Medlemmar i Facebook-gruppen ”Rätten att välja kejsarsnitt” har gått samman för att kräva en lex Rasha med målet att öka kvinnors bestämmanderätt.

– Vi var många som kände igen oss i att inte bli sedda eller hörda. När den här fruktansvärda nyheten kom så var det droppen som fick bägaren att rinna över, säger Sandra Centerwall, en av personerna bakom initiativet.

”Orimligt att någon annan fäller avgörandet”

I en artikel på Aftonbladet Debatt skriver de 288 undertecknarna:

”Det är dags att förlossningsvården förstår att kvinnors rätt till självbestämmande innebär att man tar en önskan om snitt på allvar. Att man respekterar gravidas förmåga att göra ett informerat val och låter deras röst väga tyngst.”

– Kvinnors autonomi bör respekteras på ett helt annat sätt än den görs i dag, säger Sandra Centerwall.

– I Socialstyrelsens riktlinjer står att kvinnans skäl måste bedömas som tillräckligt starka. Det är orimligt att någon annan än kvinnan själv ska fälla det avgörandet.

Hon betonar samtidigt att läkarnas rekommendationer är mycket viktiga.

– De har den professionella kunskapen och måste informera om riskerna. Ett kejsarsnitt är en stor bukoperation och det är naturligtvis inte ett beslut som ska tas lättvindigt.

Innebär större risker

Karin Pettersson är överläkare inom förlossningsvården vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon uppger att en vaginal förlossning oftast är att föredra framför ett kejsarsnitt.

– Ett kejsarsnitt innebär större risk för komplikationer för både mamma och barn. Men i enskilda fall kan man såklart alltid göra andra bedömningar, bland annat utifrån upplevelser som patienterna kan ha bakom sig.

Hon fortsätter:

– Målet för oss som arbetar inom vården är att förlossningen ska vara säker och att upplevelsen ska bli så bra som möjligt.

– Om en patient vill ha kejsarsnitt på grund av att rädsla eller tidigare erfarenheter så gäller det att angripa de problemen. Det kan handla om att erbjuda psykologstöd eller att vi gör upp en noggrann plan inför förlossningen. I vissa fall är det så att ett planerat kejsarsnitt är den bästa lösningen. Det viktigaste är att vi bedömer varje gravid kvinna individuellt.

1 av 2 | Foto: Privat
Sandra Centerwall, här med sonen Theodor, 6 månader, är en av initativtagarna till uppropet.

Fakta: Det här gäller för kejsarsnitt

  • Kvinnor kan få föda med kejsarsnitt även om det saknas medicinska skäl. Det krävs dock att ett antal kriterier är uppfyllda.

  • Enligt Socialstyrelsens vägledning måste kvinnan ha redovisat sina skäl, och de måste anses vara tillräckligt tungt vägande.

  • Kvinnan måste också ha informerats om konsekvenserna och riskerna med ett snitt. Hon ska även ha erbjudits stödsamtal och andra insatser.

Publicerad: