ÅSIKT

S, varför vill ni inte bekämpa brotten?

Tomas Tobé (M): Helt fel att inte ta de här frågorna på större allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT, Fredrik Wennerlund
Det finns inget område där Socialdemokraterna misslyckats så kapitalt som de gjort med tryggheten – och de fortsätter på den inslagna vägen, skriver Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet (M).

DEBATT. Frågor om brottsbekämpning och terrorism ligger högt upp på svenska väljarnas agenda i Europavalet. Givet samhällsutvecklingen är det inte konstigt. Samtidigt som vi har allvarliga problem med gängkriminalitet och skjutningar så är polistätheten i Sverige fortsatt på historiskt låga nivåer, och bland den lägsta i Europa.

Runt om i landet drabbas människor av så kallade vardagsbrott, när utländska stöldligor stjäl bildelar och båtmotorer eller bryter sig in i hem och sommarstugor. Faktum är att utländska stöldligor står för hälften av alla bostadsinbrott i Sverige.

Terrorhotnivån i Sverige är förhöjd och terrorismen har slagit till mot flera mål i Europa, tyvärr även i Sverige. Ett stort antal europiska medborgare har också rest iväg för att strida med IS.

Det finns inget område där Socialdemokraterna misslyckats så kapitalt som de gjort med tryggheten – och de fortsätter på den inslagna vägen. Inte minst blev det tydligt i samband med att den socialdemokratiskt ledda regeringen nyligen presenterade sin vårbudget som innehöll nedskärningar på polisen, omfattande hela en kvarts miljard kronor.

Även i Europaparlamentet misslyckas Socialdemokraterna med trygghetsfrågorna och agerar bromskloss när brottsbekämpande åtgärder ligger på bordet.

Nyligen ansåg Socialdemokraterna till exempel att det inte behövdes bättre utbyte av data från belastnings- och misstankeregister för tredjelandsmedborgare.

Tidigare har Socialdemokraterna röstat mot Europaparlamentets särskilda utskott för terrorbekämpning. Utskottet tog fram flera initiativ för att stärka arbetet mot terrorbekämpning, såsom motverkande av radikalisering och terrorfinansiering.

Socialdemokraterna motsatte sig även att det så kallade PNR-direktivet, som berör registrering och utbyte till myndigheter gällande passagerardata för flyg, skulle omfatta flyg inom EU. Det blev sedan utfallet, så Socialdemokraterna har bidragit till att det finns för få verktyg för att ha koll på exempelvis terroristers resor.

Vi moderater går i stället till Europaval på att göra Sverige och Europa tryggare.

Förutom att stärka polis och rättsväsende här hemma krävs också mer av brottsbekämpning på Europanivå. När problematiken är gränsöverskridande, måste vi lösa den tillsammans i Europa.

Därför vill Moderaterna att det ska bli enklare att utbyta information för att bekämpa brott. Vi vill stärka den europeiska polisbyrån Europol, genom mer resurser och befogenheter. EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och nekas återinresa. Vi ska stoppa den fria rörligheten för kriminella.

Fler steg måste tas i kampen mot terrorismen. Därför vill Moderaterna bland annat att Sverige ska delta fullt ut i den Europeiska åklagarmyndigheten och att det samarbetet ska utvidgas till att även förhindra gränsöverskridande terrorbrott. Det är också nödvändigt att stärka kontrollen av EU:s yttre gräns.

Europavalrörelsen behöver handla om sakfrågor – om hur vi ska lösa gemensamma samhällsproblem som brottslighet och terrorism.

Det är helt fel av Socialdemokraterna att inte ta de här frågorna på större allvar. Heléne Fritzon (S) är nu skyldig väljarna att förklara varför Socialdemokraterna inte vill bekämpa brottsligheten i Sverige och Europa.


Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM