Försvunna pojkar hittade i skorstenar

Tre mysterier fick en ohygglig lösning

Hela samhället letade efter Harley, 14
Hittades bara 100 meter hemifrån – i grannhusets skorsten