MP avgör inte vad som är oberoende media

Replik från M om grundlagsskydd för public service

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vilken politiker är det som ska definiera saklighet, stark integritet och oberoende för public service? Miljöpartiet? Eller regeringen? Risken är att vad som anses vara exempelvis sakligt varierar kraftigt beroende på vem som får avgöra vad begreppet innebär, skriver Marta Obminska och Erik Ottoson.
Foto: TT
Vilken politiker är det som ska definiera saklighet, stark integritet och oberoende för public service? Miljöpartiet? Eller regeringen? Risken är att vad som anses vara exempelvis sakligt varierar kraftigt beroende på vem som får avgöra vad begreppet innebär, skriver Marta Obminska och Erik Ottoson.

DEBATT

REPLIK. 2018-års tryck- och yttrandefrihetskommittén har efter drygt två års arbete överlämnat sin utredning till regeringen. Kommittén har presenterat en rad förslag rörande grundlagsskyddet – det handlar till exempel om sändningar av program från utlandet och avbildning av skyddsobjekt.

I Sverige har vi en gammal tradition att genomföra grundlagsändringar i brett samförstånd, och därför är betänkandet enigt så när som på reservationer från Miljöpartiet.

Artikelförfattarna hävdar att Moderaterna och Kristdemokraterna blockerar grundlagsskydd för public service. Det stämmer inte.

Att public service publicistiska oberoende måste skyddas är helt självklart för oss moderater. Statskontrollerad journalistik hör inte hemma i en demokrati. Moderaterna har en lång tradition av att stå upp för det fria ordet, och det är ett arv vi kommer att fortsätta förvalta väl.

Vi ser att det publicistiska oberoendet bäst regleras genom tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens mer generella regler, inklusive förbudet mot censur av media, som finns på plats i dag. Dessa regler omfattar all media och alltså även public service. Samtidigt innebär reglerna att möjligheterna att utveckla public service-verksamheten till någonting ännu bättre än i dag kommer finnas kvar.

Miljöpartiets tillägg, som var tänkt att säkra public service oberoende, riskerar att bli en papperstiger som inte alls kommer att ge det skydd som man först kan tro. Vilken politiker är det som ska definiera saklighet, stark integritet och oberoende? Miljöpartiet? Eller regeringen?

Risken är att vad som anses vara exempelvis sakligt varierar kraftigt beroende på vem som får avgöra vad begreppet innebär.

Moderaterna anser att högkvalitativ public service har en mycket viktig roll att fylla i dagens Sverige, inte minst som en sorts demokratisk infrastruktur, ett offentligt rum, för information och diskussion till alla medborgare.

Men för att värna detta kärnuppdrag måste public service reformeras. Därför förespråkar Moderaterna det som vi kallar för ett smalare och vassare public service. Fokus ska ligga på innehållet, och inte att ha ett visst antal kanaler eller bolag. Att då cementera dagens form för public service i grundlag vore olyckligt.

Moderaterna kommer fortsätta att stå upp för public service oberoende, samtidigt som vi vill att verksamhetens former ska kunna utvecklas för att bli än bättre än i dag. Yttrande- och pressfriheten är en omistlig grundbult i vår demokrati som under alla omständigheter måste omfatta public service.


Marta Obminska, riksdagsledamot och ledamot i 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (M)
Erik Ottoson, riksdagsledamot och ledamot i 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE