ÅSIKT

Snälla, ta er samman!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Johan Ehrenberg: Det är en politikers förbannade plikt att kritisera publiceringar han ogillar

Snälla, rara, ta er samman! Det är det spontana upprop man vill rikta till svenska politiker och nu när reaktionära grupper angriper ambassader och kristna kyrkor.

Ta er samman och skilj på innehåll och princip.

Foto: Scanpix
Självklart var det fel att publicera de omstridda karikatyrerna, lika självklart har Jyllands-Posten rätt att göra det. Man måste skilja på innehåll och princip, skriver Johan Ehrenberg.

Ta klart och tydligt avstånd från de reaktionära fördomsfulla teckningarna som den invandrarfientliga dagstidningen JyllandsPosten publicerat. Det blir fullständigt absurt när politiker - oberoende om det är i Danmark, Sverige eller övriga EU - börjar mumla i själva innehållsfrågan. Problemet med publiceringen är INNEHÅLLET, man sparkar medvetet på invandrare, hånar en religion, spelar på fördomar och gör det för att öka motsättningarna i ett samhälle. Det är en ren provokation.

Självklart kan man ta avstånd från det.

Sen är det en helt annan sak att även invandrarfientliga tidningar har RÄTT att sprida sina åsikter i en demokrati.

Att ta avstånd från ett innehåll betyder ju inte att man tar avstånd från rätten att trycka det.

Ingen svensk politiker skulle drömma om att tyst stå bredvid en rasistisk demonstration med ord som "släng ut dom" . Ännu mindre skulle han eller hon svara de upprörda invandrare som kände sig kränkta med orden "vi har föreningsfrihet i Sverige" eller: "nu gäller det för alla att samlas och försvara demokratin".

I stället skulle politikern självklart FÖRST ta avstånd från rasisternas budskap och SEN förklara varför även sådana åsikter får spridas.

Om man INTE gör det upplever naturligtvis den som är utpekad att de ansvariga politikerna stöder rasismen.

Det är precis det som händer internationellt i dag när Europas ledare struntar i att säga A (jag är emot budskapet) utan går direkt på B (budskapet ska få framföras) och därmed ger nya vedträn till fundamentalistiska reaktionära grupper.

Varför gör man det?

För att försvara vår yttrandefrihet? Eller för att säga: "Vi är mäktigast, vi håller samman, vi lyssnar inte på er."

Det finns ett missförstånd om yttrande- och tryckfriheten här.

Poängen med den är att man just kan ta avstånd från innehållet - även som politisk ledare.

I en diktatur går inte det. Kritiserar diktatorn en tidning så dör den. Se Kina som aktuellt exempel.

I en demokrati är det en politikers förbannade plikt att kritisera publiceringar han/hon ogillar, även om han så är statsminister eller folkpartiledare.

Det kallas politisk debatt.

Jag skulle aldrig publicera reaktionär propaganda för att "försvara yttrandefriheten" som en del europeiska tidningar gjort. Jag skulle inte heller publicera usla teckningar på Reinfeldt eller kungen som pedofiler - en förolämpning på ungefär samma nivå som de rasistiska teckningarna. Som redaktör ska jag stå för innehållet i det jag ger ut.

Religion är politik. Alla religioner är ideologier, i de flesta "tolkningar" av "heliga böcker" är kvinnoförtryck en grundpelare. Att kritisera de svenska moskéerna för t ex könssegregering är inte annorlunda än att kritisera Svenska Fotbollförbundets manschauvinism. Självklart ska vi vara emot förtryck även om den gömmer sig bakom religiösa åsikter. Det finns ingen SÄRSKILD "respekt" för att en ideologi kallas "religion".

Men det betyder inte att man ska vara hånfull och hatisk.

Som tidningsutgivare finns det en sak till att göra. Sluta vända sig till religiösa sektledare för att få svar på vad "muslimer" tycker och tänker. De talar för en liten grupp. Ingen skulle drömma om att låta pingstpastor Åke Green representera "västs" syn på politik.

Genom att inte ta avstånd från publiceringen av ett rasistiskt innehåll skapar politiker ett vi och dom-förhållande där "dom" dessutom i dag bara får höras i form av högerreligiösa grupper.

Så ta er samman. Ta avstånd från det rasistiska och hånfulla. Börja där innan ni talar om tryckfrihetens fina principer.

Alla inlägg i debatten:

Johan Ehrenberg (48 år chefredaktör och vd för ETC)