Varning: Så luras du på verkstaden

avErik Gustafsson

TFF varnar: Många verkstäder har betydande kvalitetsbrister

Stickprovskontroller på landets bilverkstäder avslöjar ett omfattande fusk.

Hälften av reparationerna innehåller brister – och många fakturerar för arbete som inte utförts, visar en undersökning.

– Många verkstäder har betydande kvalitetsbrister, säger Mats Olausson, vd på Trafikförsäkringsföreningen.

När branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen sedan maj förra året har analyserat 700 bilreparationer hos verkstäder runt om i landet avslöjas ett omfattande fusk och kvalitetsbrister. Hela 53 procent av bilreparationerna får anmärkningar, visar undersökningen som ska pågå ytterligare drygt två år.

– Underlaget är för litet för att dra säkra slutsatser, men visar tydligt att många verkstäder måste förbättra kvaliteten på sitt arbete, säger Mats Olausson, vd på branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar kontrollerna.

”Ett stort problem”

Vanligaste anmärkningarna gäller om brister i rost- och lackarbeten, att verkstäder fakturerar för icke utfört arbete samt att de inte följt metodbeskrivningen.

– Att så många verkstäder har betydande kvalitetsbrister på sina skadereparationer är ett stort problem. Vi vet att Motorbranschens Riksförbund och BIL Sweden arbetar aktivt med frågan och har tagit fram gemensamma ”Riktlinjer för Skadeverkstad”. Verkstäderna själva måste börja ta problemen på allvar och åtgärda kvalitetsbristerna, säger Mats Olausson, vd på TFF.

Försäkringsreparationer

Trafikförsäkringsföreningen är en samarbetsorganisation där samtliga trafikförsäkringsbolag i Sverige ingår. De undersökta reparationerna är därför sådana som ska ersättas ur en försäkring från antingen Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa.

Har du blivit lurad av din verkstad? Mejla vår redaktör och berätta! Mejla: erik.g@minimedia.se

ARTIKELN HANDLAR OM

Motor

Bilar