ÅSIKT

Helt rätt – lärarbristen måste lösas här och nu

Slutreplik från Moderaterna om krisen i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: FREDRIK WENNERLUND
Det är sant att vi inte kan infria alla våra vallöften med den budget som ligger, mer behöver göras. Ska det bli möjligt behöver Sverige en ny regering, skriver Erik Bengtzboe.

SLUTREPLIK. Maria Wiman (Aftonbladet 5 januari) oroar sig för att de reformer som Moderaterna vill genomföra inte kommer att räcka för att Sverige ska fortsätta vara en kunskapsnation. Vi tar Wimans oro på allvar.

Under den senaste mandatperioden har regeringen inte prioriterat rätt och det finns ett stort reformbehov. Mycket fungerar bra i svensk skola, men precis som Wiman skriver så är lärarbristen en viktig fråga som måste lösas här och nu. Det är avgörande för svensk skolas framtid.

Lärarbristen är akut och har kraftigt förvärrats de senaste åren. På kort sikt behöver vi göra det enklare att omskola sig till lärare, underlätta rekrytering av utländska lärare och locka tillbaka de över 40 000 lärarna som lämnat yrket. Vi behöver också se till att locka de skickligaste lärarna till skolorna med störst utmaningar, vilket vi gör genom fler förstelärare med högre lön.

På lång sikt måste läraryrket bli mer attraktivt med högre status. Ett professionsprogram behövs för att garantera kompetensutveckling, och löneutvecklingen behöver matcha kompetensen. Inträdeskraven på lärarutbildningen ska höjas, och ämneskunskaperna förstärkas.

Med årets budget tar vi de första stegen mot en tioårig grundskola, inrättar en språkförskola och satsar på mindre barngrupper i förskolan.

Vi, precis som Wiman, ser behovet av att lärarna får ägna sig åt det som de gör bäst – undervisning. Så både höjer vi statusen, och använder lärarnas kompetens på bästa sätt. Därför satsar Moderaterna 3,5 miljarder kronor extra till kommunerna, och fortsätter att tillföra 3,5 miljarder kronor för att stärka likvärdigheten. En klok investering är att använda en del av dessa resurser på exempelvis lärarassistenter och annan stödpersonal.

Det är sant att vi inte kan infria alla våra vallöften med den budget som ligger, mer behöver göras. Ska det bli möjligt behöver Sverige en ny regering.


Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här: