Kommunbasen vill ha snabba resultat

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

SKL:s ordförande: Nu krävs ge och ta från alla parter

Alla måste vara beredda att kompromissa och alla frågor måste diskuteras – för Sveriges bästa.

Den signalen skickar SKL-basen Lena Micko till partiernas förhandlare inför eftermiddagens flyktingmöte på Rosenbad.

– Jag hoppas de kommer ut redan i dag och säger att de är överens om konkreta frågor, säger hon.

Lena Micko, ordförande SKL
Foto: Foto: Rickard L Eriksson (SKL)
Lena Micko, ordförande SKL

Trycket ökar nu på landets politiker om att komma överens om flyktingpolitiken. I eftermiddag återupptas förhandlingarna mellan sju av landets riksdagspartier, alla utom Sverigedemokraterna. Ett inledande möte hölls i fredags.

På bordet ligger en rad frågor. Från Moderaterna vill man se tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller, medan regeringen framhåller vikten av ett tvingande kommunmottagande av flyktingar.

En uppgörelse brådskar

Lena Micko som är ordförande i SKL, Sveriges kommuner och landsting, och ingår i Socialdemokraternas verkställande utskott, menar att det brådskar att komma överens. Kommunerna kämpar för att lösa akuta problem som bostäder och skolor till de i dag nära 2 000 asylsökande som varje dygn kommer till Sverige.

Hon framhåller att alla de inbjudna måste sätta den egna prestigen åt sidan för att man ska nå en lösning som blir så bra som möjligt. Hon utesluter inga alternativ.

– Alla måste vara beredda att kompromissa. Tillfälliga uppehållstillstånd kan vara en fråga man kan diskutera, men det finns mycket som måste upp till diskussion. Här krävs ge och ta från alla politiska partier om man ska kunna lösa det här på ett bra sätt, säger hon.

Från kommunernas håll är det några saker som är särskilt brådskande, menar hon. Det handlar om:

Jämnare fördelning mellan kommunerna både när det gäller själva mottagandeprocessen med registrering av asylsökande men också utslussningen till boende i kommuner.

Mer pengar till kommunerna.

Snabbare och enklare processer för att få fram fler bostäder både på kort och på lång sikt.

Dygnetrunt-service och ökat samarbete mellan myndigheter och kommuner. Bland annat för att kommuner snabbt ska kunna få svar på om regelverk får sättas åt sidan till exempel vid iordningställandet av nya bostäder.

Vill se resultat – i dag

Lena Micko menar att hon skulle vilja få besked om resultat från förhandlingarna – redan i dag.

– Jag skulle vilja att de kommer ut efter mötet och säger att de är överens om några konkreta saker nu, säger hon.

Aftonbladet har talat med en rad personer i partierna som deltar i flyktingsamtalen. Flera framhåller att de tror att partierna kommer att landa i en överenskommelse, men att det lär kräva fler möten.

– Det kommer att svida hos alla, alla kommer vara tvungna att ge upp hjärtefrågor och få genom andra, säger en regeringskälla.

Från Allianshåll framhåller källor att det skulle vara enklast att göra upp enbart med Socialdemokraterna. Farhågor finns om att Miljöpartiet skulle kunna blockera överenskommelser om till exempel Moderaternas krav på tillfälliga uppehållstillstånd.

Det motsägs dock av källor inom MP.

– Det är ju Miljöpartiet som har samarbetat mest om migrationspolitiken de senaste tio åren. Vi har visat att vi är både samarbets- och kompromissvilliga i uppgörelsen med den förra borgerliga regeringen, säger en källa.

Enligt Aftonbladets uppgiftslämnare är förhandlingsklimatet mellan de sju partierna gott, men någon uppgörelse ska ännu inte vara i hamn.

– Ambitionen är att vi ska nå en uppgörelse, men det kommer knappast ske i dag, säger en källa.

Publicerad: