Bush: Minska utsläppen av koldioxid

Publicerad:
Uppdaterad:

USA:s president ger sig in i klimatkampen

Nu tar USA in i kampen mot klimatförändringarna.

Bush uppmanar världens värsta koldioxidbovar att sätta mål för att stoppa utsläppen.

Han vill också att miljövänliga energialternativ ska bli billigare.

- Så mycket ska vi minska utsläppen. George W Bush gjorde utspelet om klimatfrågorna i samband med ett tal i Washington. Han vill att de länder som släpper ut mest koldioxid ska besluta om en plan att minska utsläppen senast om ett år.
Foto: ap
- Så mycket ska vi minska utsläppen. George W Bush gjorde utspelet om klimatfrågorna i samband med ett tal i Washington. Han vill att de länder som släpper ut mest koldioxid ska besluta om en plan att minska utsläppen senast om ett år.

USA:s president har tidigare fått hård kritik för sin passiva hållning i klimatfrågan.

Han har bland annat vägrat att skriva under Kyotoprotokollet, som uppmanar industriländerna att sänka sina utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, till 1990 års nivåer senast om fem år.

Idag uppmanade George Bush de 15 länder som ligger överst på utsläpps-listan att senast i slutet av 2008 ha kommit överens om hur utsläppen av växthusgaser ska minskas.

- USA tar den här frågan allvarligt. Det initiativ jag tar idag kommer att bidra till de viktiga samtal som sker i Tyskland nästa vecka.

Då möts G8-länderna för att diskutera bland annat de oroande frågor som gäller klimathotet.

Ersätta Kyotoprotokollet

Bush pekar nu ut 15 länder, förutom USA även Kina, Indien och ett antal stora länder i Europa inklusive Tyskland.

Hans förslag innebär att länderna etablerar ett eget nätverk redan i höst och sätter upp mål för sitt klimatarbete.

- Varje land ska sedan själv besluta hur man ska nå målet att minska sina utsläpp, sa Bush.

- Mitt förslag är alltså att USA och andra länder sätter upp långsiktiga mål för hur man ska minska utsläppen av växthusgaser.

- De mål vi sätter upp tar sedan vid när Kyotoprotokollet löper ut år 2012.

Bush uppmanade också övriga länder att minska kostnader och avgifer för miljövänliga energialternativ.

Caroline Olsson

Publicerad: