Löftet: Ingen ska bli sjuk av jobb i välfärden

Ministrarna: Vi tar vårt ansvar – så ska stressen och pressen brytas

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Välfärdens yrken står inför stora rekryteringsbehov. Vi har inte råd att sätta kunnig personal på avbytarbänken för att de blivit sjuka av sitt jobb, skriver Anna Ekström, Annika Strandhäll och Lena Hallengren.
Välfärdens yrken står inför stora rekryteringsbehov. Vi har inte råd att sätta kunnig personal på avbytarbänken för att de blivit sjuka av sitt jobb, skriver Anna Ekström, Annika Strandhäll och Lena Hallengren.

DEBATT

DEBATT. Den som jobbar med att ta hand om våra barn, äldre och sjuka ska inte själv behöva bli sjuk av sitt jobb. Så är det allt för ofta i dag. Nu är det därför upp till bevis.

Vi ställer ut ett löfte och uppmanar alla att ta sitt ansvar för friska arbetsplatser i välfärden – den nationella och lokala politiken, arbetsgivare och fackliga organisationer. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas på jobbet.

Sjukfrånvaron bland anställda i kommuner och landsting är 40 procent högre än övriga arbetsmarknaden. De som drabbas hårdast är de som varje dag möter de som mest behöver välfärden – barn, elever, äldre och sjuka. Det handlar om undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden, socialsekreterare och barnskötare, men också om lärare i både grundskola och förskola. Särskilt hög är risken för psykisk ohälsa.

Det här är ett slöseri, inte bara med den enskildes hälsa utan också med samhällets resurser. Välfärdens yrken står inför stora rekryteringsbehov. Vi har inte råd att sätta kunnig personal på avbytarbänken för att de blivit sjuka av sitt jobb.

Den stress och press som gör att de som arbetar i välfärden blir sjuka måste brytas. Hela samhället måste agera.

Vi som regeringsföreträdare tar nu vårt ansvar och ger ett löfte till välfärdens medarbetare. Det är ni som är proffsen och ni ska inte bli sjuka av era jobb. Därför kommer vi att arbeta för:

  1. Friska arbetsplatser. Efter krav från regeringen finns nu ett intensifierat arbete hos arbetsmarknadens parter för friska arbetsplatser. Kommuner och landsting har lovat att arbeta för att förebygga sjukfrånvaro, stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet och skapa nya vägar tillbaka från sjukskrivning. Regeringen följer arbetet nära.

  2. Fler välfärdsmiljarder. Välfärden behöver mer resurser. Vi vill investera i en bättre välfärd i hela Sverige, för både den som möter den och för den som arbetar i den. Det är förstärkningar som ska fortsätta i jämn takt över mandatperioden.

  3. Fler kollegor i vården. Det är personalen i vården som håller köer korta och operationssalar igång. En förutsättning är att kollegorna är tillräckligt många och att arbetsmiljön är bra. Regeringen fortsätter att investera för fler anställda och ett hållbart yrkesliv. Det behövs också en nationell samordning med långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården.

  4. Fler anställda i skolan. Regeringen har satsat stora resurser på skolan för bland annat fler anställda, särskilt i lågstadiet, fritidshemmen och elevhälsan samt för mindre barngrupper i förskolan. Vi vill också tillföra resurser för fler lärarassistenter och investera för goda lärmiljöer och små barngrupper i förskola och fritidshem. Stora elevkullar behöver mötas med investeringar i skolan.

  5. Stärk omsorgen och socialtjänsten. Regeringen har haft stora satsningar för fler anställda i omsorgen och för att stärka bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Vi vill införa kostnadsfria arbetskläder för anställda i hemtjänsten och förstärka undersköterskans yrkesroll med legitimation eller skyddad yrkestitel.

  6. Minskad administration. Låt proffsen vara proffs och ägna sin tid åt det de är bäst på – vårda, utbilda och ge omsorg. Onödig administration och överdokumentation ska minska. Där är Tillitsdelegationens arbete centralt.

Välfärden ska fungera – både för dig som tar del av den som medborgare och för dig som arbetar i vården, skolan och omsorgen.

Välfärdens hjältar ska inte behöva riskera sin hälsa på jobbet.


Anna Ekström, utbildningsminister (S)
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)
Lena Hallengren, socialminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE