Publicerad:
Uppdaterad:

"Självklart ska vi ha lika löner"

Publicerad:
Uppdaterad:

Wanja Lundby-Wedin skriver på - liksom 37 000 svenskar

VÄSTERÅS

LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin skriver på Aftonbladets uppror mot orättvisa kvinnolöner.

- Vi har fortfarande lön efter kön trots att lagen förbjuder det sedan länge, säger hon.

Upp till kamp mot orättvisa kvinnolöner. Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, skriver på Aftonbladets löneuppror. http://wwwb.aftonbladet.se/nyheter/0111/11/upprorinclude.html
Foto: MATS STRAND
Upp till kamp mot orättvisa kvinnolöner. Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande, skriver på Aftonbladets löneuppror. http://wwwb.aftonbladet.se/nyheter/0111/11/upprorinclude.html

Hon vill satsa 20 miljarder på fem år, från 2003, på lönerna inom den offentliga sektorn.

- Personal inom vården och skolan har förlorat mest under nittiotalet. Vi kan inte acceptera att de som redan har de lägsta lönerna halkar efter ytterligare.

Otidsenligt med kvinnolöner

Men hon vänder sig också emot lönegapet mellan kvinnors och mäns löner.

Därför skriver hon, liksom hittills nästan 37 000 andra svenskar, på Aftonbladets uppror för att stoppa de orättvisa lönerna.

- Det är självklart att vi ska ha lika löner. Vi har lika värde och rätt till lika lön oavsett kön.

- Det är otidsenligt med kvinnolöner! Kvinnors jobb måste värderas lika högt som mäns.

Vill ge mer åt kommunerna

En färsk rapport med namnet "Så har vi råd med välfärd" konstaterar att nedskärningarna på 90-talet har slagit hårt mot kommunerna.

Barnomsorgen har byggts ut, assistansreformen har genomförts och sjukvården har följt med i den snabba medicinska utvecklingen.

Men personalen har inte blivit fler med följden att stressen och sjukskrivningarna ökat.

Därför måste kommunerna anställa fler och samtidigt förbättra arbetsmiljön.

- Kommunerna måste få större resurser. Det kan ske genom höjd kommunalskatt eller ökade statsbidrag, säger Lundby-Wedin.

Stoppa de orättvisa lönerna

Anette Holmqvist

Publicerad:
Publicerad: