FP: Socialbidragstagare ska arbeta för pengarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Att inte kräva motprestationer är att misstro människors förmåga

Landskrona har en hög andel invånare som är beroende av försörjningsstöd. 2010 var det bara tre andra kommuner i Sverige som hade högre kostnader för försörjningsstöd per invånare än vi. Genom att införa motprestation för försörjningsstöd kan bidragsberoendet brytas och människor komma i arbete.

Att komma åt bidragsberoendet är avgörande ur flera perspektiv.

För det första har den som är hänvisad till bidrag för sin försörjning få eller inga livsval. Att människor lämnar bidrags­beroendet för egenförsörjning är därför en stor frihetsfråga.

För det andra är detta en stor ekonomisk fråga. Sedan ­mitten av 90-talet har skattekraften i Landskrona successivt urholkats. Från att 1995 ha haft 95 procent av medelskattekraften i svenska kommuner, till 84 procent 2011. Detta innebär att kommunen får in mindre pengar från den egna befolkningen för att tillhandahålla den service och utveckla staden på det sätt som medborgarna kräver.

I år kommer socialbidragen att kosta mellan 75 och 100 ­miljoner kronor. Det är en orimligt hög siffra, som med fördel skulle kunna användas till viktiga­ välfärdssatsningar.

För det tredje är detta en fråga om moral. Försörjningsstödet är tänkt att vara samhällets yttersta­ skyddsnät, och inte en varaktig försörjning. Det är orimligt att man över tid kan leva av andra människors arbete utan att förväntas ge något tillbaka till samhället.

I Landskrona införde vi 2006 krav på motprestation för försörjningsstöd. Det innebär att bidragssökande ska delta i 30 timmars åtgärder per vecka för att få försörjningsstöd. Men vår politik har stött på hinder.

I ­socialtjänstlagen finns en formulering som lades till under ­socialdemokraternas tid vid makten. Enligt lagen måste­ ­socialnämnden ha ”särskilda skäl” för att kräva att personer över 25 år ska delta i praktik som kompetenshöjande åtgärd. Utifrån detta har Socialstyrelsen riktat kritik mot Lands­krona.

Resultatet av vår insats med krav på motprestation för försörjningsstöd visar att arbetssättet fungerar och är riktigt. Sedan 2009 har ungefär en tredjedel av de personer i Landskrona som har deltagit i praktik, som kompetenshöjande åtgärd, fått fortsatt sysselsättning.

Därför är det glädjande att Folkpartiets partistyrelse inför landsmötet föreslår att socialtjänstlagen ändras genom att:

 Avskaffa begränsningen om ”särskilda skäl” för att kräva motprestation av personer som är äldre än 25 år.

Göra det obligatoriskt för kommuner att ställa krav på motprestation för alla arbets­föra socialbidragstagare. Om personen vägrar att delta i sådana åtgärder ska ersättningen trappas ner.

Människor som är friska och som inte har ett arbete, har ­större chans att komma in på ­arbetsmarknaden om de gör ­något meningsfullt. Att inte­ ­ställa krav och att inte ha förväntningar är ett uttryck för en djup misstro mot människors ­vilja och förmåga.

Men kraven ska inte bara riktas mot den enskilde. Förslaget riktar också krav mot samhället­ att ta uppgiften att bryta bidrags­beroendet på största allvar. Vi vill ha en politik där människor får det stöd de be­höver för att kunna delta i samhället och försörja sig själva.

Möjligheten till en försörjning går alltid hand i hand med skyldig­heten att bidra. Ett barn vars föräldrar inte arbetar, lär sig aldrig göra kopplingen ­mellan att gå till jobbet och att kunna betala hyran.

Torkild Strandberg

Mattias Adolfsson

Publicerad: