Låt folket besluta om en ny grundlag för EU

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Piratpartiet: EU håller på att utvecklas till ett inhägnat Stepford-samhälle

Makten har sitt alldeles egna formspråk. De yttre utsmyckningarna har varierat genom historien, men kärnan är alltid densamma. Strunt samma om man föredrar den lite till höger eller lite till vänster. Det är storleken som spelar roll. EU är inget undantag.

En kort promenad genom EU-kvarteren i Bryssel säger mer om EU än vad tusen valfloskler någonsin skulle kunna göra. Tunga maktkomplex av glas och metall binds samman av breda gator kantade av grova och allmänt överdimensionerade lyktstolpar av borstat stål. Samma överdimensionerade Viagra-överdos av borstat stål går igen i flaggstängerna utanför både parlamentet och kommissionen. 

Budskapet är enkelt. Vi är en potent union. Ni ska passa er. ”Vi” och ”ni”.

Knäckfrågan är bara vem som är ”vi” och vem som är ”ni”. Svaret är inte självklart.

Om ”vi” är alla människor som råkar bo inom EU, varför har vi då så lite inflytande i de beslut som fattas inom EU? Vart femte år röstar vi och skickar ner parlamentariker till ett parlament med begränsad reell makt. Den verkliga makten ligger utom räckhåll för oss. Den verkliga makten vilar hos kommissionen, som ensam sätter den europeiska agendan.

Om ”vi” är alla människor som råkar bo inom EU, varför vågar vi då inte lita på vår egen subsidiaritetsprincip och lämna beslut som bäst avgörs på nationell, regional eller lokal nivå till de människor de berör?

Om ”vi” är alla människor som råkar bo inom EU, varför sker inte beslutsfattandet med större transparens? Varför förs våra folkvalda parlamentariker bakom ljuset när tjänstemän och lobbyister kohandlar om saker som i allra högsta grad angår oss alla?

Om ”vi” är alla människor som bor inom EU, varför är vi inte längre betrodda att gå ut och köpa en liter mjölk eller ringa hem till mamma utan att varje steg och samtal registreras i enligt datalagringsdirektivet?

Om ”vi” är alla människor som råkar bo inom EU, vilka är då ”ni”? EU må ha plockat bort sten efter sten från de inre murarna, men man har samtidigt återanvänt stenarna till att bygga muren mot omvärlden starkare och högre.

Ju mer man skrapar på ytan, desto starkare växer sig misstanken att ”vi” i själva verket är ”ni” och att EU sakta men säkert håller på att utvecklas till ett inhägnat Stepford-samhälle där vi medborgare ska skyddas lika mycket från oss själva, som från de som bor där utanför muren.

Piratrörelsen föddes på internet. Vi är frukten av en underbart gränslös värld sprungen ur samarbete över traditionella gränser, både geografiska, sociala och andra. Därför välkomnar vi alla försök att kopiera den världen och klistra in den i köttvärlden. Ett i grunden förändrat och förbättrat EU skulle kunna vara ett medium för detta, men då krävs verkliga krafttag.

Det europeiska samarbetet måste byggas med verklig demokrati, subsidiaritet och öppenhet inåt och utåt. Detta uppnås bäst med ett nytt EU-fördrag utarbetat med fokus på människans fri- och rättigheter. Låt sedan Europas folk få ta ställning till det nya fördraget genom en gemensam europeisk folkomröstning följd av separata nationella folkomröstningar.

Detta förslag kräver naturligtvis det politiska modet att våga lägga den verkliga makten i händerna på Europas folk. Det återstår att se om de traditionella partierna har det modet eller om de känner sig nöjda med en europeisk låtsasdemokrati. Vi pirater nöjer oss inte. Vi tycker att människor förtjänar mer respekt.

Anna Troberg

Gustav Nipe

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN