Ansvarslösa S-förslag kan skada företagarna

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaterna: Krav på skriftliga avtal försvårar för näringslivet

I Moderaterna är vi väl medvetna om att så kallade bluffakturor och oseriösa försäljare är ett stort problem för många små­företagare. Vi är även medvetna om att dessa bluffakturor kan ta sig olika uttryck. Det finns rena bluffakturor, där ett oseriöst företag försöker ta betalt för en vara eller en tjänst man inte beställt. Ibland föregås fakturan av en telefonkontakt och det hänvisas till att ett avtal har ingåtts, trots att så inte är fallet. Många gånger är tillvägagångssättet rent brottsligt.

Sedan ett par år gäller nya regler för kronofogdemyndighetens register, som innebär att myndigheten ska ta bort uppgifter som är missvisande, vilket även gäller bluffakturor. Det är också positivt att kreditupplysningsbranschen nyligen har enats om att vid kreditprövningar filtrera bort alla uppgifter från bolag som finns på Svensk Handels lista över oseriösa försäljare.

I våra kontakter med näringslivet har de dock varit tveksamma till andra förslag som lyfts fram, till exempel att införa krav på att avtal som ingås över telefon måste ske skriftligen eller en ångerrätt. Argument som lyfts fram är att sådana krav kan få negativa konsekvenser för handeln och göra det krångligare att hantera den dagliga verksamheten, bland annat genom att försvåra telefonöverenskommelser, leda till senare leveranser, fler returer och en ökad administration.

Att då, som Veronica Palm (S) föreslår, gå framåt med dessa förslag, som riskerar att skada de företag man ämnar hjälpa, utan att veta om förslagen verkligen skulle hjälpa mot bluffakturor, det är inte ansvarsfull politik.

Vi tror att det är viktigt att öka medvetenheten om vad man som företagare bör göra när man utsätts för bluffakturor och få fler drabbade att våga motsätta sig fakturan och polisanmäla företaget.

Företagarnas kampanj ”bestrid bluffakturorna” är lovvärd, liksom Svensk Handels arbete, men frågan är om inte även staten bör ta ett större ansvar för att sprida information om hur man bemöter bluffakturor.

I riksdagen kommer inom kort på moderat initiativ en hearing att ske i Civilutskottet om just bluffakturefrågan, i syfte att lyfta upp frågan på agendan och bjuda in berörda parter för att diskutera vilka ytterligare steg som kan tas för att komma till botten med problematiken - utan att för den sakens skull försvåra för alla de ärliga och arbetsamma företagare som finns.

Magdalena Andersson

Riksdagsledamot (M),

gruppledare för Moderaterna i civilutskottet

Publicerad: