Gå ner i vikt och halvera din cancerrisk

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Feta personer som går ner i vikt minskar sin risk att drabbas av olika cancersjukdomar, däribland elakartad hudcancer, visar forskning. Troligtvis handlar det om att ämnesomsättningen förändras.
Foto: Bertil Ericson / TT
Feta personer som går ner i vikt minskar sin risk att drabbas av olika cancersjukdomar, däribland elakartad hudcancer, visar forskning. Troligtvis handlar det om att ämnesomsättningen förändras.

Personer som har fetmaopererats och gått ner i vikt halverar sin risk för flera cancerformer, som elakartad hudcancer. Resultaten ger forskarna ytterligare belägg för riskerna med fetma och övervikt.

Tidigare forskning har visat på ett tydligt samband mellan fetma och risken att utveckla ett antal olika cancerformer. Detta illustreras nu i två nya studier där forskare har studerat patienter som genomgått viktreducerande kirurgi, en så kallad fetmaoperation.

I den ena studien kan forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visa att personer som genomgått fetmakirurgi mer än halverar sin risk att drabbas av elakartad hudcancer, malignt melanom.

Annorlunda samband

Forskarna studerade en grupp på 2 007 opererade individer och jämförde dessa med en matchad kontrollgrupp, även de med grav fetma, som inte hade opererats.

Patienterna följdes i snitt i 18 år och resultatet, som presenterades nyligen i tidskriften Jama, visar att 12 personer i kontrollgruppen drabbades av malignt melanom, att jämföra med 29 i kontrollgruppen, vilket innebär en 57-procentig minskning av cancerrisken för de opererade. Om förekomsten av en annan hudcancerform, skivepitelcancer, också togs med i beräkningen, blev den sammanlagda riskminskningen för de båda cancerformerna 42 procent.

– Det här ger ytterligare bevis för att det finns en koppling mellan fetma och elakartad hudcancer och att man borde betrakta fetma som en riskfaktor för de här cancerformerna, säger en av forskarna bakom studien, Magdalena Taube.

TT: Men för hudcancer tänker man annars mest på solen som en riskfaktor.

– Det stämmer. Men det finns också en koppling mellan pigmentering och ämnesomsättningen, som ser annorlunda ut hos feta än hos normalviktiga. Vi vet ännu inte exakt hur denna koppling ser ut, men troligtvis ser sambandet mellan fetma och hudcancer annorlunda ut, jämfört med den riskökning som blir av solande.

Flera cancerdiagnoser

Därutöver visar en amerikansk studie som presenterats på en pågående kongress för metabolisk- och fetmakirurgi (ASMBS) i Las Vegas, USA, på liknande resultat.

I denna studie har forskare vid Oregon Health & Science University School of Medicine i Portland jämfört sammanlagt 2 107 fetmaopererade med varandra. I den ena gruppen hade patienterna minskat sin vikt med mindre än 20 procent, medan personerna i den andra gruppen hade gått ner med 20 procent eller mer av sin ursprungliga vikt. Sju år efter operationen hade 6,2 procent av de förra en cancerdiagnos, att jämföra med 3,6 procent i den senare gruppen. Den vanligaste cancerformen var bröstcancer.

Den skyddseffekt mot cancer som setts vid fetmakirurgi tycks alltså vara beroende av graden av viktnedgång, konstaterar forskarna.

"För människor med svår fetma är fetmakirurgi den mest effektiva behandlingen som finns och vi ser mer och mer bevis för att en sådan operation också är en effektiv väg för att förhindra en rad allvarliga sjukdomar, som cancer, hjärtsjukdom och diabetes", konstaterar Eric DeMaria, professor och ordförande för ASMBS, som dock inte var involverad i den aktuella studien, i ett pressmeddelande.

Publicerad: