ÅSIKT

Utan deltidsbrandmän brinner skogarna upp

Vi dopar vädret med växthusgaser

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Vi skriver inte ens maj och det brinner på över hundra platser i Sverige.

SMHI varnar för hög brandrisk i hela Götaland och Svealand de närmaste dygnen. Delar av Sverige har nu samma brandriskvärden som under den stora västmanländska brand som bröt ut under sensommaren 2014.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, spår en rekordtorr sommar.

Vi dopar vädret

Man kan förstås se skogsbränderna som en signal om att vårt sätt att leva inte är hållbart.

Sambandet mellan fjolårets historiskt varma och torra sommar och de bränder som härjade är solkart. Och det är vi som dopat vädret med växthusgaser.

Forskare vid World Weather Attribution uppskattar att klimatförändringarna gjort värmeböljor i norra Europa dubbelt så sannolika. Statistik från USA:s luft- och rymdfartstyrelse Nasa visar att värmeböljor på norra halvklotet i dag är 100 gånger så sannolika som under de tre första decennierna efter andra världskrigets slut. I genomsnitt är värmeböljorna dessutom mycket varmare.

Skogsbränder orsaker varje år globala utsläpp som är lika stora som hälften av det koldioxid som världens alla fossila förbränningsmotorer släpper ut. Och ytterligare koldioxid i atmosfären spär på den globala uppvärmningen som i sin tur leder till fler skogsbränder.

Ändå måste vi Sverige i dag hantera den torra period vi redan är inne i. Flera kommuner och regioner har redan infört eldningsförbud i skog och mark. MSB meddelade i dag att man förstärkt sin brandberedskap med helikoptrar. Det är förstås bra, men under fjolårets många skogsbränder var det personalen i räddningstjänstens deltidsstyrkor som var ryggraden i kampen mot elden.

Svårt rekrytera brandmän

Av landets 15 000 brandmän är bara omkring 5 000 heltidsanställda. Övriga är deltidsbrandmän som i allmänhet har ett annat jobb, och deras arbetsgivare måste acceptera att de när som helst kan behöva ge sig i väg från arbetet för att svara på ett larm.

Ungefär 650 orter i Sverige har brandstationer som bemannas av deltidsbrandmän och det är de här människorna som ser till att vi har en räddningstjänst i hela landet.

Efter fjolårets bränder har flera drabbade orter sett en ökning av antalet personer som är intresserade av att bli brandmän på deltid men det behövs minst 2 800 ytterligare deltidsbrandmän i Sverige för att klara det minimala behovet, enligt Brandmännens riksförbund. Sju av tio kommuner har i dag svårt att rekrytera deltidsbrandmän, bland annat för att ersättningen är så dålig. Samtidigt har antalet heltidsbrandmän minskat med 25 procent. Svensk räddningstjänst har i dag svårt att klara sjukskrivningar, ledighet, föräldraledighet och pensionsavgångar.

Nya eldningsförbud och nya helikoptrar är givetvis toppen, men oavsett var vi bor i landet måste det också finnas en beredskap för att släcka bränder, rädda liv och egendom.

avDaniel Swedin