S, ni är skyldiga till bidragsfusket i Malmö

Helena Nanne: Det är dags att fundera på hur ni förvaltar ert uppdrag

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Den allvarliga kritik som revisionen nu riktar mot arbetsmarknads- och socialnämnden kan inte överraska Socialdemokraterna. De har i 25 år medvetet drivit en ansvarslös bidragslinje som orsakat att Malmö i dag har Sveriges djupaste utanförskap, skriver Helena Nanne.

DEBATT. Malmö är den största utbetalaren av socialbidrag i landet. Med kostnader på över en miljard kronor per år och stora underskott kan det närmast beskrivas som ett totalt haveri.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har nu fått svidande kritik från stadsrevisionen för att inte ha något organiserat arbete för att bekämpa bidragsfusk, inte återkräva felaktigt utbetalda bidrag, inte polisanmäla misstänka bidragsbrott, betala ut ekonomiskt bistånd lite hur som helst i olika delar av staden och för att inte ens analysera sina skenande kostnader.

Kritik som inte hade existerat om de förslag som Moderaterna drivit på området i flera år hade blivit verklighet.

Alla nämnder får regelbunden ekonomisk uppföljning och arbetsmarknads- och socialnämnden är inget undantag. Alla nämnder är ansvariga för att hålla sin budget, men här är arbetsmarknads- och socialnämnden faktiskt ett undantag och får med kommunfullmäktiges goda minne spräcka sin budget.

Varje politiker som nu är förvånad över revisionens granskning bör allvarligt fundera över hur man förvaltar sitt uppdrag som representant för Malmöborna.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens helårsprognos i februari 2019 visade på ett totalt underskott på 115 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd visade ensamt på en prognos på minus 50 miljoner kronor.

Som en följd av detta beslutade nämnden om åtgärder för en verksamhet i balans med budget på sammanträdet den 26 april. Det kan låta ansvarsfullt, förutom den lilla detaljen att åtgärderna inte täckte upp för hela budgetunderskottet.

Moderaterna och Centerpartiet föreslog en rad åtgärder för att få ordning på ekonomin och vända underskotten, men de styrande partierna Socialdemokraterna och Liberalerna valde att säga nej till det. Ett av flera förslag var att omgående införa kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter. 

Den 24 september tog arbetsmarknads- och socialnämnden del av en ekonomisk rapport för perioden januari till augusti, med en ny prognos där underskottet hade vuxit från 115 till 175 miljoner kronor. Ekonomiskt bistånd hade ökat mest och väntades nu göra ett underskott på 140 miljoner kronor.

Återigen föreslog Moderaterna och Centerpartiet en rad åtgärder för att minska nämndens kostnader och stoppa bidragsfusket. Detta sa Socialdemokraterna och Liberalerna, åter igen, nej till.

Socialdemokraterna föreslog dock att förvaltningen skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att få verksamheten i balans. Åtgärderna som kom en månad senare skulle minska underskottet med totalt 8 miljoner. Ett underskott på 175 miljoner skulle alltså täckas med åtgärder som sparar 8 miljoner. Återigen föreslog vi fler åtgärder som styret sa nej till.

I november fick nämnden ta del av en ny ekonomisk prognos, där underskottet ökat till 250 miljoner kronor, varav 199 miljoner kronor inom ekonomiskt bistånd.

Våra förslag för minskade bidragskostnader är väl beprövade och fungerande i flera andra kommuner som infört arbetslinjen. Åtgärder som kontroller mot felaktiga utbetalningar, aktivitetskrav motsvarande arbetsförmåga, arbetsmarknadsinsatser genom de bästa fria aktörerna och att inte betala ut mer generösa bidrag än vad lagen kräver är inget nytt eller farligt.

Den allvarliga kritik som revisionen nu riktar mot arbetsmarknads- och socialnämnden kan inte överraska Socialdemokraterna. De har i 25 år medvetet drivit en ansvarslös bidragslinje som orsakat att Malmö i dag har Sveriges djupaste utanförskap.


Helena Nanne, andre vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:34

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM