Vaccinet blir gratis för alla

avJoachim Kerpner, Eva Buskas, Tobias Österberg

I morgon fattar landstingen det formella beslutet

Foto: Foto: LAURENT COMBET
skydd mot svininfluensa Sveriges landsting och kommuner är överens om att vaccinet mot svininfluensa inte ska kosta något. Men vem som ska betala för massvaccineringen är inte klart – staten eller landstingen.

Nu kan du sluta oroa dig.

Det blir gratis för alla svenskar att vaccinera sig mot svininfluensan.

Och det kommer att gälla i alla landsting, kan Aftonbladet avslöja i dag.

I morgon antar styrelsen i SKL, Sveriges kommuner och landsting, en rekommendation till alla landsting att det inte ska kosta något att vaccinera sig mot svininfluensan.

– Min bedömning är att vi kommer att fatta det beslutet. Jag vet att det är rätt många i SKL:s styrelse som har den uppfattningen, säger Birgitta Rydberg, folkpartistiskt landstingsråd i Stockholms läns landsting och 2:e vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

”Minska belastningen”

Enligt Rydberg kommer landstingen att följa SKL:s rekommendation.

– Det brukar de göra. Alla landsting ställde till exempel upp på vår rekommendation att ha maximalt 90 dagars väntetid, och likadant när det gäller rätten att fritt söka vård i ett annat landsting.

Marie Sällström, socialdemokratisk ledamot i SKL:s styrelse, kommer att rösta ja till rekommendationen.

– Vi måste minska belastningen för samhället. Det handlar inte om en dödlig sjukdom, men risken finns att 40 procent av de som är i arbetsför ålder kan ligga sjuka i uppemot två veckor. Det vore en enorm belastning på samhället.

Men vem som ska betala för vaccinet är en öppen fråga. SKL har begärt att staten ska stå för en del. Men folkhälsominister Maria Larssons (KD) enda besked har hittills varit att det är ”en fråga för budgetförhandlingarna”.

”Kan vara för sent”

Socialdemokraternas vårdpolitiska talesman Ylva Johansson är mycket kritisk till att regeringen inte redan skjutit till pengar och tagit initiativ till samfinansiering mellan stat, kommuner, landsting och arbetsgivare.

– De här svaren borde ha funnits redan, initiativen borde redan varit tagna, säger Ylva Johansson.

– Jag är rädd för att när beskedet väl kommer kan det vara för sent att nå en bra överenskommelse och bra praktiska arrangemang. Jag tror att konsekvensen blir att många låter bli att vaccinera sig.

Socialstyrelsen räknar med att vaccinet kommer att vara godkänt ungefär samtidigt som det levereras till Sverige, alltså i slutet av september. Men även om vaccinet inte hinner godkännas på EU-nivå finns möjligheten att godkänna det på nationell nivå, sade Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, på pressträffen.

När vaccinet levereras kommer det att finnas tester som möjliggör att barn från tre år och uppåt kan få vaccinet. Men enligt tillverkaren kommer det även snart därefter att finnas underlag som gör att man kan ge vaccinet till mindre barn, från sex månader och uppåt.