Superfysikern: Då måste vi lämna jorden

Stephen Hawking: Så lång tid har mänskligheten på sig – om vi inte ska bli utplånade

”Vi måste sprida ut oss till fler planeter”

”Maskinerna kan vända sig mot oss”

”Det kommer med nästan all säkerhet att hända”

ARTIKELN HANDLAR OM