Brå, Brottsförebyggande rådet

Ny rapport: Var tredje kvinna tar omväg för att undvika brott

avVictor Stenquist

Allt fler rapporterar att de utsatts för brott.

I en ny rapport uppger också var tredje svensk kvinna att de tar omvägar för att undvika att bli utsatta.

Bland kvinnor mellan 20 och 24 år säger 45 procent att de valt andra vägar.

Mer än var fjärde svensk uppger att de utsatts för brott, enligt nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Brotten i fråga gäller sådana mot enskild person, som till exempel hot, sexualbrott, personrån eller trakasserier.

I undersökningen uppger 26,4 procent av svenskarna mellan 16 och 84 år att man utsatts för brott under 2018, vilken är en ökning från året innan då 24,7 procent uppgav samma sak.

Den vanligaste brottstypen är hot, som nästan var tionde svensk uppger att de utsatts för. Andelen 9,1 procent av befolkningen fastställer en uppåtgående trend som synts de senaste fyra åren.

Sexualbrott minskar

De brottskategorier där man ser en minskning i upplevd utsatthet är fickstölder och sexualbrott.

Men bland unga kvinnor är den upplevda utsattheten för sexualbrott fortsatt hög, då 34,4 procent i åldersgruppen 20–24 uppger att de utsatts. Bland kvinnor i stort uppger 9,9 procent att de utsatts för brott, medan motsvarande siffra hos männen är 1,6 procent.

Oron för att utsättas för brott mot enskild person speglas tydligast när Brå frågat om personerna i undersökningen av oro för att utsättas för brott valt en annan väg eller färdsätt.

Förtroende för polisen ökar

Var tredje kvinna, eller 32 procent, uppger att man gjort det, medan motsvarande siffra bland männen är 16 procent.

Bland kvinnor mellan 20 och 24 år är andelen som valt andra vägar eller färdsätt 45 procent.

I Brås undersökning mäts också förtroende för rättsvårdande myndigheter. Där visas att förtroendet för polisen ökat med tio procentenheter på två år. Från att 42 procent av befolkningen haft förtroende uppger nu 52 procent att man har det.