Debatt

Sjuka dör – nu måste fler få vård utomlands

SD: Ändra reglerna nu så det blir lättare att få den hjälp svensk vård inte klarar av att ge

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT (Montage)
Tills dess att vi har en vård att lita på tror vi att dessa åtgärder skulle hjälpa många patienter med allvarliga diagnoser att få hjälp snabbare, skriver Jimmie Åkesson och Per Ramhorn.

DEBATT. Hälso- och sjukvården är en av de mest grundläggande delarna av ett lands välfärdssystem. Om människor inte får adekvat hjälp när de känner sig svaga eller sjuka, så bör man fråga sig om det verkligen är att betrakta som ett välfärdssamhälle överhuvudtaget.

Efter fyra år kan vi konstatera att regeringens arbete med att förbättra tillgängligheten inom vården i Sverige inte har varit något annat än ett fullkomligt misslyckande.

Redan under förra mandatperioden var köerna och väntetiderna inom vården alldeles för långa, men faktum kvarstår att den här regeringen med sjukvårdsminister Annika Strandhäll i spetsen gjort mycket lite för att åtgärda den alarmerande utvecklingen.

Tar man en titt på hur det faktiskt ser ut runtom i landet så är det en skrämmande bild som framkommer. Av de med prostatacancer är det hela 51 procent som inte får inte vård i tid. Motsvarande siffra för bukspottkörtelcancer och äggstockscancer är 46 respektive 51 procent, och det ser lika illa ut även för andra cancerdiagnoser. Vårdhaveriet är ett faktum.

Vi står alltså i ett läge där människor med allvarliga och ofta dödliga sjukdomar inte får den hjälp de behöver i tid, då de långa väntetiderna leder till ett längre och mer komplicerat sjukdomsförlopp. Människor dör i väntan på vård i Sverige i dag.


Sverigedemokraterna har tidigare presenterat en rad omfattande satsningar för att få bukt med de långa väntetiderna inom vården, bland annat kraftigt förbättrade arbetsvillkor samt starkare löneutveckling för vårdpersonalen. Därutöver har vi även anslagit betydande resurser åt hälso- och sjukvårdens generella verksamhet.

Det går dock inte att förneka att situationen vi befinner oss i nu är så pass allvarlig att det motiverar ytterligare och omedelbara åtgärder. För personer som är sjuka i exempelvis cancer så räknas varje dag.

Många svenskar med erfarenheter av de långa väntetiderna inom sjukvården har därför valt att vända sig till våra grannländer – där köerna är betydligt kortare – för att få hjälp.

Detta är dock sällan billigt, och många gånger är kostnaderna i praktiken oöverkomliga för en person med en genomsnittlig inkomst. Grundläggande hälso- och sjukvård är med andra ord i dessa fall enbart tillgängligt för de som har råd att betala.

Samhället har alltid ett ansvar för sina medborgare, och det ansvaret innebär också att samhället på alla sätt och vis skall se till att medborgarna får en snabb och säker sjukvård som minskar deras lidande. Då duger inte den passivitet som regeringen uppvisat de senaste åren, och eftersom svensk hälso- och sjukvård bevisligen inte lever upp till de förväntningar som finns i nuläget krävs ytterligare handling.

Av den anledningen menar vi att Sverige omgående bör ändra nuvarande regelverk för vård i utlandet.

De nuvarande reglerna för att få ett förhandstillstånd – vilket innebär operation eller behandling utan att själv behöva lägga ut pengar – kräver att den vård man söker utomlands ingår i det allmänna sjukvårdssystemet i det landet som vården ska ges.

För att öka möjligheten till en snabbare vård i utlandet anser vi att även om den aktuella vårdgivaren inte är ansluten till landets allmänna vårdsystem, ska patienten kunna få ersättning för vården och få ett förhandstillstånd.

Det viktiga är att behandlingsmetoden är internationellt vedertagen, och att ersättningen inte blir högre än vad behandlingen skulle ha kostat i Sverige.

Vi anser dessutom att maxtiden för att få ett förhandstillstånd ska sänkas till 30 dagar, och vid allvarliga diagnoser 14 dagar, i stället för dagens 3 månader.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta driva våra omfattande satsningar på hälso- och sjukvårdsområdet för att återupprätta en god och tillgänglig vård här i Sverige.

Men tills dess att vi har en vård att lita på tror vi att dessa åtgärder skulle hjälpa många patienter med allvarliga diagnoser att få hjälp snabbare, samt bidra till mindre lidande för dessa och deras anhöriga.

Samhället kan och skall aldrig ge upp sitt ansvar att se till svenska folkets bästa.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Per Ramhorn, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.