Jesper, 22, fick sin penis förstörd vid ingrepp - läkaren friades i hovrätten

KOLUMNISTER

Mary Mårtensson: ”Bra att Riksåklagaren nu begär prövning i Högsta Domstolen”

Foto: LOTTE FERNVALL
Jesper, 22, fick sin penis och sitt sexliv förstört efter en penisförstoring. Bilden i fråga är tagen vid en annan operation och har ingenting att göra med fallet i fråga.

Jesper, 22, fick sin penis och sitt sexliv förstört efter en penisförstoring.

Läkaren åtalades och dömdes för vållande till kroppsskada - men friades i hovrätten eftersom brottet var preskriberat.

Nu överklagar Riksåklagaren till Högsta Domstolen.

Om något går fel vid ett estetiskt ingrepp så är du i princip rättslös i dag. Det har Aftonbladet berättat om i vår granskning av plastikkirurgin under två dagar.

Det finns dock ett aktuellt rättsfall - en penisförstoring där klienten blev skadad.

"Jesper" var 22 år när han förstorade sin penis på en privatklinik för estetisk kirurgi. Läkaren som utförde ingreppet var allmänkirurg. Han hade aldrig tidigare opererat penisar.

Läkaren gick en snabbkurs i penisförtjockning på en privatklinik. Den tog drygt en timme. Sedan började han operera snoppar.

Sju veckor efter kursen opererade han Jesper. Läkaren försäkrade att ingreppet var riskfritt.

Men efteråt drabbades Jesper av inflammation, smärtor så outhärdliga att han svimmade, bestående skador och klinisk impotens.

Vid 13 tillfällen försökte han nå läkaren, utan resultat. Till slut sökte han hjälp i den offentliga sjukvården - 18 gånger hos olika urologer och plastikkirurger under två års tid.

Avvek från praxis

Jesper anmälde läkaren till Socialstyrelsen 2011. Läkaren fick kritik för att patientens skador med all sannolikhet orsakats av ingreppet. Läkaren hade inte agerat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsen gjorde en åtalsanmälan i januari 2013.

Läkaren åtalades för grovt vållande till kroppsskada, men dömdes för det lindrigare brottet - vållande till kroppsskada - till dagsböter och skadestånd.

I domen stod det helt klart att den i dag 68-årige läkaren hade orsakat skadan. Han hade avvikit från praxis och metoden var riskfylld. Läkaren hade varit oaktsam, men inte medvetet. Skadan bedömdes som mycket allvarlig.

Domen överklagades av båda parter. Även hovrätten bedömde att läkaren gjort sig skyldig till vållande till kroppsskada. Detta brott var dock preskriberat och läkaren friades därför i hovrätten. Preskriptionstiden är två år.

I fredags valde Riksåklagaren att överklaga hovrättsdomen till Högsta Domstolen. Enligt RÅ bör läkaren dömas för grovt vållande till kroppsskada, vilket inte är preskriberat.

RÅ vill få prövat när vållande till kroppsskada ska bedömas som grovt. Samt även få belyst vilken grad av risktagande som är acceptabelt vid kosmetiska ingrepp utanför den etablerade hälso- och sjukvården.

Som enskild saknar man i dag rättsskydd vid estetiska ingrepp. Regeringen har därför tillsatt en utredning. Målet är att stärka rättskyddet och säkerställa en god vård och säker behandling även vid estetiska ingrepp.

Att en skada efter ett estetiskt ingrepp prövats enligt brottsbalken är mig veterligen unikt. Det är bra att Riksåklagaren nu överklagat domen till Högsta Domstolen.

Det återstår att se om HD väljer att pröva ärendet. Men det vore önskvärt, för att klargöra hur fel en läkare kan göra, utan att det är straffbart.

Fotnot: "Jesper" heter i verkligheten något annat.

avMary Mårtensson