Nej till EU-förslag om fildelning

NYHETER

STOCKHOLM. Justitieminister Beatrice Ask säger nej till EU-kommissionens förslag till hårdare tag mot bland annat fildelare på nätet.

I ett skriftligt svar till partikamraten Karl Sigfrid, som vill veta hur regeringen ser på frågan, svarar Beatrice Ask:

"Bestämmelser om straffrätt och brottmålsförfarande omfattas inte av gemenskapens behörighet".

Hon fortsätter:

"Regeringen anser inte att förslaget kan antas med nuvarande utformning".

Kräva identitet

Vad det handlar om är EU:s förslag till det "straffrättsliga sanktionsdirektivet", som ska göra det möjligt för till exempel musikindustrin att kräva fram identitet på den som tillhandahåller upphovsrättsskyddat material för nedladdning på nätet.

I Sverige har regeringens utredare Cecilia Renfors lagt fram ett utredningsförslag där den svenska lagstiftningen skulle göra samma sak möjlig.

Men flera tunga juridiska instanser har underkänt tankarna som de ser som ett hot mot den personliga integriteten.

Men att regeringen säger nej till EU-förslaget, betyder det också att man underkänner utredningen och inte tänker lägga fram ett sådant lagförslag till riksdagen?

- Det går inte att göra den enkla kopplingen, säger Rickard Wessman, Beatrice Asks pressekreterare.

Motverka intrång

Han anser att det är en sak att inte EU-kommissionen har befogenhet att skapa lagar på brottsområdet.

- Renfors utredning är ute på remiss och det kräver politiska överväganden innan vi kan säga var vi står i frågan, säger Rickard Wessman.

Däremot anser Beatrice Ask att det är viktigt att hitta lagliga former för att skydda upphovsrätten.

Enligt siffror från OECD är värdet på den internationella handeln med upphovsrättsskyddat material cirka 200 miljarder dollar.

"Det är angeläget att vidta åtgärder för att motverka intrång i immateriella rättigheter", skriver Ask i sitt svar.

Anders Lignell/TT