Löfven: ”Det här är ingen enkel utmaning”

avAnette Holmqvist, Jonathan Jeppsson

Statsminister Stefan Löfven presenterade i dag planerna på ett långsiktigt reformprogram för utsatta områden.

När paketet är fullt utbyggt så ska det satsas 250 miljoner kronor per år.

– Det här är ingen enkel utmaning, men vi har inget alternativ. Det här löses inte med ytterligare skattesänkningar, sa Stefan Löfven på pressträffen.

Aftonbladet kunde tidigare i dag berätta att Löfven kommer till Almedalen med ett paket för socialt utsatta områden till 2025 i bagaget. Det handlar om hårdare tag mot brott och extra resurser för att minska klyftorna.

– Vi kan aldrig tolerera att människors liv förstörs av kriminalitet, extremism och förtryck av kvinnor eller oliktänkande, sa Löfven till Aftonbladet då.

Översyn av straff och satsningar på utanförskap

Programmet omfattar både en översyn av straffen för stenkastning mot blåljuspersonal och pengar till fler poliser, men också om ökade resurser för att höja skolresultaten och minska arbetslösheten i de utsatta områdena. Man vill dessutom öka servicen, minska trångboddheten och stärka föreningslivet.

För att knäcka långtidsarbetslösheten får Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att fokusera på insatser bland utrikes födda kvinnor. Samtidigt ska man jobba mer systematiskt för att öka andelen personer som kommer ut i studier och arbete.

– Det utgör startskottet för ett långsiktigt arbete. Det ska byggas på forskning, på evidens, och utformas i samarbete med kommunerna och människorna som bor där, säger Stefan Löfven.

En delegation kommer att tillsättas för arbetet med reformprogrammet. Delegationen skriver i sin tur avtal med berörda kommuner.

250 miljoner årligen

År 2020 ska programmet omfatta 250 miljoner kronor årligen. Enligt Stefan Löfven kommer pengarna utöver de 60 miljarder kronor som regeringen viker till det man kallar samhällsbygget.

I detta ingår bland annat den generella höjningen av statsbidragen till kommunerna med tio miljarder per år. De extra statsbidragen kom till för att kompensera för den akuta flyktingkrisen förra åren.

– Under 2015 och 2016 var det så, men nu har vi aviserat att det här blir en permanent höjning till kommunerna för välfärden. Då skapar vi också bättre förutsättningar för att ta sig an de här utmaningarna, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister (S) som också deltog i pressträffen.

ARTIKELN HANDLAR OM