ÅSIKT

Arbetet mot hiv är inte färdigt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: JEFF CHIU /TT
Sverige har kommit långt i arbetet mot hiv – både med bromsmediciner och med stöd till dem som smittats.

Regeringen halverar stödet till arbetet med hiv. Nästa år drar staten ner bidraget från 143 miljoner kronor till 75 miljoner kronor. I budgetpropositionen motiveras minskningen med att det ska skapa utrymme för ”angelägna satsningar på andra områden” inom vård och omsorg. Med andra ord, regeringen prioriterar annat.

Summan halveras

Tanken är att de öronmärkta pengarna för arbetet mot hiv halveras. Gabriel Wikström skjuter visserligen till 2,8 miljarder till landstingen som ska ta ett större ansvar. Men lokalt finns det många hål som måste fyllas.

Och det där sättet att motivera en nedskärning hörs allt oftare från regeringen. Vi skär ner för att vi satsar mer.

I Sverige har arbetet med hiv varit framgångsrikt. I dag finns det mediciner som bromsar sjukdomen och stödet för människor med hiv och deras anhöriga har förbättrats. Tack vare informationskampanjer och förebyggande arbete har kunskapen om hiv ökat och stigmatiseringen minskat.

Vad händer de sjuka?

Men nu halveras alltså de öronmärkta pengarna för arbetet. I bästa fall kommer landstingen att ta sig an uppgiften, men om det vet vi ingenting. För många organisationer som arbetar med hiv hänger frågan nu i luften. Ska de tvingas skära ner? Säga upp personal? Och vad händer med stödet till dem som lever med hiv?

Lena Nilsson Schönnesson är ordförande för Noaks ark, en riksorganisation som arbetar med hiv. Till Aftonbladets ledarsida säger hon att det är fel att prioritera ner arbetet.

– Vi kan inte slå oss till ro bara för att vi har nått bra resultat i Sverige på den medicinska sidan. Det finns mycket kvar att göra inte minst vad gäller att ta bort stigmatiseringen av hiv.

avSomar Al Naher

ARTIKELN HANDLAR OM

Hiv