Klinik marknadsförde cannabis till patienter

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Företaget marknadsförde medicinsk cannabis.
Foto: ANDREAS BARDELL
Företaget marknadsförde medicinsk cannabis.

Kliniken i Malmö marknadsförde medicinsk cannabis på sin hemsida och sociala medier.

Nu stoppas de - och hotas med vite på 150 000 kronor.

Läkemedelsverket har uppmärksammat att en klinik i Malmö marknadsfört medicinsk cannabis på både sin hemsida och på sin Facebooksida.

Företaget har där uttryckt att ”medicinsk cannabis kan vara ett bra alternativ till annan medicinsk behandling” och hänvisar till erfarenheter utomlands. De har även skrivit att de erbjuder individuell bedömning för om medicinsk cannabis kan vara ett bra alternativ till personer med smärtor.

Nu meddelar Läkemedelsverket att de förbjuder företaget från att fortsätta marknadsföra medicinsk cannabis. Förbudet är även förenat med ett vite om 150 000 kronor, vilket kan komma att utdömas varje gång företaget överträder förbudet.

I beslutet framgår det att Läkemedelsverket tre gånger om kontaktat kliniken angående marknadsföringen, men de har i sin tur menat att de inte bidragit till någon marknadsföring utan bara haft för avsikt att lämna upplysningar till sina patienter.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

LÄS VIDARE

Anses främjat försäljning

Även om företaget tagit bort specifika Facebookinlägg efter påtryckningar från Läkemedelsverket har inte all marknadsföring försvunnit, vilket nu ligger till grund för förbudet.

Enligt Läkemedelsverket har smärtkliniken brutit mot läkemedelslagen då de marknadsfört receptbelagda läkemedel till allmänheten och marknadsfört läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Det har skett genom att de använt sig av formuleringar som varit avsedda ”att främja förskrivning, leverans, försäljning eller konsumtion av läkemedel” samt då de marknadsfört Sativex som är ett receptbelagt läkemedel och Bediol som inte är ett godkänt läkemedel i Sverige.

Förbudet träder i kraft med omedelbar verkan.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN