SD lyssnar bara om 51 procent röstar

Att sälja Öresundskraft är inte en lysande idé

avJenny Wennberg

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Johan Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

På söndag är det dags för folkomröstning i Helsingborg. Ska det kommunala energibolaget Öresundskraft säljas eller inte?

Vi har vant oss vid utförsäljningar i Sverige. Men däremot inte vid att som medborgare vara med och besluta om de ska bli av eller inte.

Svaga argument för försäljning

Att många i Helsingborg engagerat sig i frågan om försäljningen är knappast konstigt. Öresundskraft har monopol på el-, fjärrvärme och bredbandsnätet. Det är grundläggande infrastruktur för ett fungerande samhälle. Hamnar en sådan resurs i händerna på fel ägare kan resultatet bli mycket ogynnsamt för medborgarna. Missnöjda kunder kan dessutom inte vända sig till någon annan eftersom företaget har monopolställning. Ett av kommunen helägt bolag innebär trots allt att det indirekt går att utkräva ansvar för eventuell misskötsel av bolaget vart fjärde år.

När ägaren är en privat aktör med monopolställning är medborgarmakten obefintlig.

Sker en försäljning har Helsingborg sålt kontrollen över sitt eget el- och fjärrvärmenät till en privat aktör som dessutom i så fall har rätt att om fyra år sälja bolaget igen om de så önskar.

Argumenten för att sälja det kommunala energibolaget är mycket svaga. Förslaget att sälja energibolaget är ett uppenbart utfall av ett kortsiktigt tänk. Det är en idé som helt ignorerar det faktum att ägandet utöver att ge kontroll över viktiga samhällsfunktioner innebär fortsatta möjligheter till vinster och bestämmanderätt över bolagets utveckling och prisnivåerna för kunderna.

Politikerna måste lyssna

Söndagens folkomröstning i Helsingborg är rådgivande.

Men i praktiken kan partierna omöjligt fatta beslut i strid med folkomröstningsresultatet, särskilt inte om valdeltagandet är högt. Det vore direkt odemokratisk.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har lovat att väga in folkomröstningsresultatet i sin bedömning inför det beslut som senare ska fattas i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna tänker bara lyssna på ett nej om över 51 procent går och röstar. Om en majoritet av de 51 procenten säger nej till en försäljning kommer SD följa folkomröstningsresultatet, annars blir det ett ja till försäljning från partiet. Sverigedemokraternas linje i försäljningsfrågan sedan bara några dagar tillbaka är ett ja.

Söndagen kommer onekligen bli en intressant sådan i Helsingborg.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM